• Početna stranica
  • Pravne napomene i uvjeti korištenja
  • Mapa weba
  • Kontakti
  • English
 
Traµilica:
traži
Newsletter
Pišite nam
Žurno obavješćivanje
Generički lijekovi i zamjenjivost
Aplikacija Web ponude
bullet Novosti
bullet O Agenciji
bullet Cjenik usluga Agencije
bullet Javna nabava
bullet SEP
bullet Međunarodna suradnja
bullet Predavanja i radionice
bullet Korisni linkovi
bullet Zakoni i pravilnici
bullet Publikacije i izvješća
bullet Obrasci
bullet Suglasnosti
bullet Posao i karijera
bullet MRP i DCP postupci
bullet Kontakti
Sažetak i uputa o lijeku
Zadnje objavljeno
Lijekovi siročad
Politika kakvoće
Pravila vladanja
Zahtjev za pristup informacijama
Zadovoljstvo korisnika
Pritužba na rad ALMP
RSS - Really Simple Syndication
Informacije o lijekovima
On-line prijava nuspojava
Čitajte uputu o lijeku Prijavite nuspojave na lijekove
Novosti

Objavljen program međunarodne regulatorne i farmakovigilancijske konferencije "Hrvatski trag u EU"
28.10.2014.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) organizira međunarodnu regulatornu i farmakovigilancijsku konferenciju pod nazivom "Hrvatski trag u EU", koja će se održati 11. i 12. studenog 2014. godine u Hotelu Ivan, Solaris, u Šibeniku.

Svi zainteresirani za sudjelovanje mogu se prijaviti putem obrasca prijave koji je, zajedno s programom i detaljnim informacijama o konferenciji, dostupan na internetskim stranicama HALMED-a u dijelu Predavanja i radionice/Regulatorna i farmakovigilancijska konferencija "Hrvatski trag u EU" ili u nastavku ove obavijesti.

[opširnije]

Obavijest o privremenoj obustavi isporuke i primjene serije lijeka Glukoza 10% Viaflo otopina za infuziju (glukoza hidrat)
31.10.2014.

Agmar d.o.o., nositelj odobrenja za stavljanje u promet lijeka Glukoza 10% Viaflo otopina za infuziju (glukoza hidrat), na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) provodi postupak privremene obustave isporuke i primjene serije 14C17E3M navedenog lijeka.

Detaljne informacije dostupne su u nastavku obavijesti.

[opširnije]

HALMED ocijenjen jednom od najboljih agencija u EU regulatornoj mreži lijekova
29.10.2014.

U sklopu programa ocjenjivanja poslovanja agencija za lijekove unutar europskoga gospodarskog područja, Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) dobila je najveći broj ocjena izvrstan (5) među svim do sada ocijenjenim agencijama za lijekove, a mnogi indikatori poslovanja HALMED-a ocijenjeni su kao najbolja praksa na razini Europske unije. Navedenim iznimnim rezultatima HALMED se svrstao u sam vrh agencija u EU regulatornoj mreži lijekova. U skladu s visokim ocjenama pojedinih indikatora poslovanja, HALMED je ocijenjen i iznimno visokom ukupnom ocjenom – 4,14 od mogućih 5,0.

Program ocjenjivanja pod nazivom Benchmarking of European Medicines Agencies (BEMA) provodi tijelo Heads of Medicines Agencies (HMA). Za vrijeme boravka u HALMED-u od 21. do 24. listopada 2014. godine, BEMA-ini ocjenitelji temeljito su pregledali poslovne procese i dokumente HALMED-a kako bi mogli provesti konačnu evaluaciju poslovanja HALMED-a. Najviše ocjene HALMED je dobio u ocjeni aspekata poslovanja koji uključuju edukaciju interesnih skupina i promociju prijavljivanja na području sigurnosti, kakvoće i djelotvornosti lijekova, HALMED-ov sustav kakvoće, kontinuirano unapređenje poslovanja, upravljanje sukobom interesa, sustav praćenja rokova te provođenje nadzora farmakovigilancijskog sustava.

[opširnije]

Objavljeni novi Pravilnici na temelju Zakona o lijekovima
29.10.2014.

U Narodnim novinama broj 122 od 17. listopada 2014. godine objavljeni su novi pravilnici temeljem odredbi Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14.).

Pravilnici su dostupni na internetskim stranicama HALMED-a, u dijelu Zakoni i pravilnici, odnosno putem poveznica u nastavku obavijesti.

[opširnije]

Radno vrijeme pisarnice HALMED-a 31. listopada 2014. godine
28.10.2014.

Obavještavamo sve korisnike usluga Agencije za lijekove i medicinske proizvode da će u petak, 31. listopada 2014. godine radno vrijeme pisarnice biti od 8.00 do 12.30 sati.

[opširnije]

Upute nositeljima odobrenja o uključivanju informacija o statusu lijeka pod dodatnim praćenjem u promotivne materijale namijenjene zdravstvenim radnicima i pacijentima
28.10.2014.

Nastavno na upite od strane nositelja odobrenja HALMED objavljuje upute vezane uz uključivanje informacija o statusu lijeka pod dodatnim praćenjem u promotivne materijale namijenjene zdravstvenim radnicima i pacijentima.

Detaljne informacije dostupne su u nastavku obavijesti.

[opširnije]

MRP i DCP postupci
Hrvatska farmakopeja
Scope
Događanja - HALMED

11. i 12. studenog 2014. godine
Međunarodna regulatorna i farmakovigilancijska konferencija "Hrvatski trag u EU"

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) organizira međunarodnu regulatornu i farmakovigilancijsku konferenciju pod nazivom „Hrvatski trag u EU“ koja će se održati 11. i 12. studenog 2014. godine, u Hotelu Ivan, Solaris, u Šibeniku.

Svi zainteresirani za sudjelovanje mogu se prijaviti putem obrasca prijave koji je, zajedno s programom i detaljnim informacijama o konferenciji, dostupan u nastavku ove obavijesti.

[opširnije]

20. i 21. studenog 2014. godine
Radionica o bezreceptnim lijekovima: The Role of Good Classification Practices in Promoting Medication Safety and Accessibility in Europe.

U organizaciji Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i Europskog ravnateljstva za kakvoću lijekova i zdravstvenu skrb Vijeća Europe (EDQM), u Zagrebu će se, 20. i 21. studenog 2014. godine, održati radionica o bezreceptnim lijekovima pod nazivom The Role of Good Classification Practices in Promoting Medication Safety and Accessibility in Europe.

Detaljne informacije dostupne su u nastavku obavijesti.

[opširnije]

Edukacijski tečaj "Promet medicinskim proizvodima"

U organizaciji Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u Zagrebu će se održati edukacijski tečaj "Promet i dobra praksa u prometu medicinskih proizvoda". Tečaj će se održati u prostorijama HALMED-a, na adresi Ksaverska cesta 4, a točan datum održavanja odredit će se kad se skupi dovoljan broj zainteresiranih polaznika (predviđeno trajanje oko 6 školskih sati).

Detaljne informacije dostupne su u nastavku obavijesti.

[opširnije]

Edukacijski tečaj "Uvod u vigilanciju medicinskih proizvoda"

U organizaciji Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u Zagrebu će se održati edukacijski tečaj Uvod u vigilanciju medicinskih proizvoda. Tečaj će se održati u prostorijama HALMED-a, na adresi Ksaverska cesta 4, a točan datum održavanja odredit će se kad se skupi dovoljan broj zainteresiranih polaznika (predviđeno trajanje oko 6 školskih sati).

Detaljne informacije dostupne su u nastavku obavijesti.

[opširnije]