HALMED objavio publikaciju Potrošnja lijekova u Hrvatskoj od 2009. do 2013. godine

Ovo komparativno izvješće o potrošnji lijekova tijekom višegodišnjeg razdoblja može služiti kao osnova za planiranje potrošnje lijekova i racionalne farmakoterapije na svim razinama zdravstvene zaštite

Redizajniran portal HALMED-a

Novi vizualni identitet, preglednije i intuitivnije korisničko sučelje, pristup prilagođen različitim interesnim skupinama, unaprjeđene funkcionalnosti i bolja organizacija još većeg broja informacija

Žurno OBAVJEŠĆIVANJE

Pisarnica

Važne informacije

Ksaverska cesta 4, Zagreb
Rad sa strankama: 8.00 do 15.30

Molimo da se za zaprimanje više predmeta najavite na 01/4884 162, 01/4884 165, 01/4884 106

E-mail:

Anketa

Pitanje? - min txt 2 reda, ako ide u jedan odgovori su na istoj poziciji!

Rezultati Arhiva