• Početna stranica
  • Pravne napomene i uvjeti korištenja
  • Mapa weba
  • Kontakti
  • English
 
Traµilica:
traži
Newsletter
Pišite nam
Žurno obavješćivanje
Generički lijekovi i zamjenjivost
Aplikacija Web ponude
bullet Novosti
bullet O Agenciji
bullet Cjenik usluga Agencije
bullet Javna nabava
bullet SEP
bullet Međunarodna suradnja
bullet Predavanja i radionice
bullet Korisni linkovi
bullet Zakoni i pravilnici
bullet Publikacije i izvješća
bullet Obrasci
bullet Suglasnosti
bullet Posao i karijera
bullet MRP i DCP postupci
bullet Kontakti
Sažetak i uputa o lijeku
Zadnje objavljeno
Lijekovi siročad
Politika kakvoće
Pravila vladanja
Zahtjev za pristup informacijama
Zadovoljstvo korisnika
Pritužba na rad ALMP
RSS - Really Simple Syndication
Informacije o lijekovima
On-line prijava nuspojava
Čitajte uputu o lijeku Prijavite nuspojave na lijekove
Novosti

Započele prijave za sudjelovanje na međunarodnoj regulatornoj i farmakovigilancijskoj konferenciji "Hrvatski trag u EU"
26.09.2014.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) organizira međunarodnu regulatornu i farmakovigilancijsku konferenciju pod nazivom "Hrvatski trag u EU" koja će se održati 11. i 12. studenog 2014. godine, u Hotelu Ivan, Solaris, u Šibeniku.

Prijave na navedenu konferenciju počinju danas, 26. rujna 2014. godine. Svi zainteresirani za sudjelovanje mogu se prijaviti putem obrasca prijave koji je, zajedno s detaljnim informacijama o konferenciji, dostupan na internetskim stranicama HALMED-a u dijelu Predavanja i radionice/Regulatorna i farmakovigilancijska konferencija "Hrvatski trag u EU" ili u nastavku ove obavijesti.

[opširnije]

Ravnateljica HALMED-a sudjelovala na 37. Godišnjem sastanku Nacionalnih centara koji sudjeluju u Programu praćenja sigurnosti lijekova SZO-a
20.10.2014.

U kineskom je gradu Tianjinu od 14. listopada do 17. listopada 2014. godine održan 37. Godišnji sastanak predstavnika Nacionalnih centara koji sudjeluju u Programu praćenja sigurnosti lijekova Svjetske zdravstvene organizacije. Ovaj skup zajedno su organizirale Svjetska zdravstvena organizacija (World Health Organization, WHO), Kolaborativni centar WHO-a za praćenje nuspojava (Uppsala Monitoring Centar, UMC) i Kineska agencija za hranu i lijekove (CFDA). Na skupu je sudjelovala i ravnateljica HALMED-a dr. sc. Viola Macolić Šarinić sa suradnicima. Sastanku je prisustvovalo oko 200 predstavnika Nacionalnih centara iz 54 zemlje svijeta, članice Programa WHO-a.

Detaljne informacije dostupne su u nastavku obavijesti.

[opširnije]

Sažeci Planova upravljanja rizikom
20.10.2014.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) na svojim internetskim stranicama objavljuje sažetke Planova upravljanja rizikom.

Sažetak Plana upravljanja rizikom je informacija o rizicima primjene pojedinog lijeka koja je napisana na jednostavan i razumljiv način te je provjerena i potvrđena od strane nadležnog regulatornog tijela. Sažetak Plana upravljanja rizikom namijenjen je zdravstvenim radnicima i bolesnicima ili njihovim skrbnicima koji žele dobiti relevantne i znanstveno provjerene informacije o najvažnijim rizicima povezanima s primjenom pojedinog lijeka.

Dodatne informacije i sažeci Planova upravljanja rizikom dostupni su u nastavku obavijesti.

[opširnije]

Objavljen tekst Strategije razvoja HALMED-a od 2014. do 2018. godine
20.10.2014.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) objavila je tekst Strategije razvoja HALMED-a od 2014. do 2018. godine. Tekst je dostupan na internetskim stranicama HALMED-a, u rubrici O Agenciji.

[opširnije]

Nova kategorija o statusu lijeka u prometu u bazi lijekova na internetskim stranicama HALMED-a
20.10.2014.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je u bazu lijekova na svojim internetskim stranicama uvrstila novu kategoriju "Lijek je stavljen u promet u RH". Svakom lijeku uvrštenom u bazu lijekova, u ovom polju je, ovisno o njegovom statusu u prometu, moguće dodijeliti vrijednosti Da, Ne, Nestašica, Trajni prekid opskrbe ili Privremeni prekid opskrbe. Bazu je moguće pretraživati prema jednom od ovih kriterija.

Detaljne informacije dostupne su u nastavku obavijesti.

[opširnije]

Novoodobreni lijekovi
17.10.2014.

Popis novoodobrenih lijekova za razdoblje od 1. rujna 2014. godine do 30. rujna 2014. godine dostupan je u nastavku obavijesti.

[opširnije]

MRP i DCP postupci
Hrvatska farmakopeja
Scope
Događanja - HALMED

20. i 21 studenog 2014. godine
Radionica o bezreceptnim lijekovima: The Role of Good Classification Practices in Promoting Medication Safety and Accessibility in Europe.

U organizaciji Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i Europskog ravnateljstva za kakvoću lijekova i zdravstvenu skrb Vijeća Europe (EDQM), u Zagrebu će se, 20. i 21 studenog 2014. godine, održati radionica o bezreceptnim lijekovima pod nazivom The Role of Good Classification Practices in Promoting Medication Safety and Accessibility in Europe.

Detaljne informacije dostupne su u nastavku obavijesti.

[opširnije]

11. i 12. studenog 2014. godine
Međunarodna regulatorna i farmakovigilancijska konferencija "Hrvatski trag u EU“

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) organizira međunarodnu regulatornu i farmakovigilancijsku konferenciju pod nazivom „Hrvatski trag u EU“ koja će se održati 11. i 12. studenog 2014. godine, u Hotelu Ivan, Solaris, u Šibeniku.

Prijave na navedenu konferenciju počinju danas, 26. rujna 2014. godine. Svi zainteresirani za sudjelovanje mogu se prijaviti putem obrasca prijave koji je, zajedno s detaljnim informacijama o konferenciji, dostupan u nastavku ove obavijesti.

[opširnije]

Edukacijski tečaj "Promet medicinskim proizvodima"

U organizaciji Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u Zagrebu će se održati edukacijski tečaj "Promet i dobra praksa u prometu medicinskih proizvoda". Tečaj će se održati u prostorijama HALMED-a, na adresi Ksaverska cesta 4, a točan datum održavanja odredit će se kad se skupi dovoljan broj zainteresiranih polaznika (predviđeno trajanje oko 6 školskih sati).

Detaljne informacije dostupne su u nastavku obavijesti.

[opširnije]

Edukacijski tečaj "Uvod u vigilanciju medicinskih proizvoda"

U organizaciji Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u Zagrebu će se održati edukacijski tečaj Uvod u vigilanciju medicinskih proizvoda. Tečaj će se održati u prostorijama HALMED-a, na adresi Ksaverska cesta 4, a točan datum održavanja odredit će se kad se skupi dovoljan broj zainteresiranih polaznika (predviđeno trajanje oko 6 školskih sati).

Detaljne informacije dostupne su u nastavku obavijesti.

[opširnije]