U organizaciji HALMED-a održana konferencija „Novo zakonodavstvo – novi smjer za medicinske proizvode“

U Zagrebu je 13. i 14. ožujka 2017. godine održana konferencija o regulativi medicinskih proizvoda i praćenju njihove sigurnosti pod nazivom „Novo zakonodavstvo – novi smjer za medicinske proizvode“, koju je organizirala Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED).

Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj u 2015. godini

Agencija za lijekove i medicinske proizvode je na svojim internetskim stranicama objavila Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj u 2015. godini.

HALMED objavio publikaciju Potrošnja lijekova u Hrvatskoj od 2010. do 2014. godine

Ovo komparativno izvješće o potrošnji lijekova tijekom višegodišnjeg razdoblja može služiti kao osnova za planiranje potrošnje lijekova i racionalne farmakoterapije na svim razinama zdravstvene zaštite

Hrvatska među prve tri zemlje EU-a koje su uvele mobilnu aplikaciju za prijavu nuspojava

Pacijenti, zdravstveni radnici, njegovatelji i ostali mogu pomoću HALMED-ove mobilne aplikacije izravno putem svojih mobilnih uređaja prijavljivati sumnje na nuspojave lijekova i pratiti sve nove informacije vezane uz lijekove

Najave...

Predavanje „Regulacija homeopatskih lijekova: izvješće sa svjetskog kongresa, New Delhi“

U okviru Sekcije za farmaceutsku regulativu Hrvatskog farmaceutskog društva (HFD), Ivan Kosalec, izv. prof. dr. sc., s Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održat će predavanje na temu "Regulacija homeopatskih lijekova: izvješće sa svjetskog kongresa, New Delhi ". Predavanje će se održati u utorak, 16. svibnja 2017. godine s početkom u 18 sati u prostorijama HFD-a, na adresi Masarykova 2/II, Zagreb.

opširnije

Radionica o postupcima izmjena odobrenja za stavljanje lijeka u promet

U suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i predstavnicima farmaceutske industrije u Hrvatskoj, Medicademy – međunarodni edukacijski program koji je 2002. godine pokrenulo Dansko udruženje farmaceutske industrije (Lif) u suradnji sa Sveučilištem u Kopenhagenu i Danskom agencijom za lijekove – organizira radionicu o postupcima izmjena odobrenja za stavljanje lijeka u promet, koja će se 4. i 5. svibnja 2017. godine održati u Zagrebu.

opširnije

Ostale najave
Žurno OBAVJEŠĆIVANJE

Pisarnica

Važne informacije

Ksaverska cesta 4, Zagreb
Rad sa strankama: 8.00 do 15.30

Molimo da se za zaprimanje više predmeta najavite na 01/4884 162, 01/4884 165, 01/4884 106

E-mail:

Anketa

Pitanje? - min txt 2 reda, ako ide u jedan odgovori su na istoj poziciji!

Rezultati Arhiva