Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj u 2016. godini

Agencija za lijekove i medicinske proizvode je na svojim internetskim stranicama objavila Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj u 2016. godini.

HALMED objavio publikaciju Potrošnja lijekova u Hrvatskoj od 2010. do 2014. godine

Ovo komparativno izvješće o potrošnji lijekova tijekom višegodišnjeg razdoblja može služiti kao osnova za planiranje potrošnje lijekova i racionalne farmakoterapije na svim razinama zdravstvene zaštite

Hrvatska među prve tri zemlje EU-a koje su uvele mobilnu aplikaciju za prijavu nuspojava

Pacijenti, zdravstveni radnici, njegovatelji i ostali mogu pomoću HALMED-ove mobilne aplikacije izravno putem svojih mobilnih uređaja prijavljivati sumnje na nuspojave lijekova i pratiti sve nove informacije vezane uz lijekove

Najave...

Simpozij "Jedno zdravstvo - jedna znanost"

U Zagrebu će se 18. studenog 2017. godine u prostorima Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održati interdisciplinarni znanstveno-stručni simpozij "Jedno zdravstvo – jedna znanost" na temu antimikrobne rezistencije. Organizatori skupa su Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Interdisciplinarna sekcija za kontrolu rezistencije na antibiotike Ministarstva zdravstva i Hrvatsko farmaceutsko društvo.

opširnije

HALMED organizira regulatornu i farmakovigilancijsku konferenciju

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) organizira regulatornu i farmakovigilancijsku konferenciju, koja će se održati 11. prosinca 2017. godine u hotelu Panorama u Zagrebu.

Konferencija je namijenjena nositeljima odobrenja za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj (osobito zaposlenima u regulatornim poslovima i farmakovigilanciji), zdravstvenim radnicima, odgovornim osobama za farmakovigilanciju te predstavnicima udruga pacijenata, stručnih društava i regulatornih tijela za lijekove.

opširnije

Ostale najave
Žurno OBAVJEŠĆIVANJE

Pisarnica

Važne informacije

Ksaverska cesta 4, Zagreb
Rad sa strankama: 8.00 do 15.30

Molimo da se za zaprimanje više predmeta najavite na 01/4884 162, 01/4884 165, 01/4884 106

E-mail:

Anketa

Pitanje? - min txt 2 reda, ako ide u jedan odgovori su na istoj poziciji!

Rezultati Arhiva