• Početna stranica
  • Pravne napomene i uvjeti korištenja
  • Mapa weba
  • Kontakti
  • English
 
Traµilica:
traži
Newsletter
Pišite nam
Žurno obavješćivanje
Generički lijekovi i zamjenjivost
Aplikacija Web ponude
bullet Novosti
bullet O Agenciji
bullet Cjenik usluga Agencije
bullet Javna nabava
bullet SEP
bullet Međunarodna suradnja
bullet Predavanja i radionice
bullet Korisni linkovi
bullet Zakoni i pravilnici
bullet Publikacije i izvješća
bullet Obrasci
bullet Suglasnosti
bullet Posao i karijera
bullet MRP i DCP postupci
bullet Kontakti
Sažetak i uputa o lijeku
Zadnje objavljeno
Lijekovi siročad
Politika kakvoće
Pravila vladanja
Zahtjev za pristup informacijama
Zadovoljstvo korisnika
Pritužba na rad ALMP
RSS - Really Simple Syndication
Informacije o lijekovima
On-line prijava nuspojava
Čitajte uputu o lijeku Prijavite nuspojave na lijekove
Novosti

HALMED predstavio 1.1 milijun eura vrijedan projekt EU IPA 2009 "Pripreme za eCTD i implementaciju digitalnog arhivskog informacijskog sustava"
19.09.2014.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske (HALMED), zajedno s projektnim partnerima AAM Consulting i Ericsson Nikola Tesla, u utorak, 16. rujna 2014. godine predstavila je rezultate projekta "Pripreme za eCTD i implementaciju digitalnog arhivskog informacijskog sustava". Svečano predstavljanje održano je u prostorijama kompanije Ericsson Nikola Tesla d.d. u Zagrebu. Ovaj projekt, koji približava HALMED idealu "ureda bez papira", vrijedan je 1.120.000 eura, a financirala je Europska unija putem IPA 2009 programa.

Detaljne informacije dostupne su u nastavku obavijesti.

[opširnije]

Izvješće o prometu lijekova u Republici Hrvatskoj u 2013. godini
17.09.2014.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je na svojim internetskim stranicama objavila Izvješće o prometu gotovih lijekova u Republici Hrvatskoj u 2013. godini, koje je dostupno u dijelu Publikacije i izvješća/Izvješća - potrošnja lijekova, odnosno pod poveznicom u nastavku obavijesti.

[opširnije]

Pismo zdravstvenim radnicima o novim/izmijenjenim uvjetima čuvanja lijekova Octanate 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju i Octanate 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju
16.09.2014.

Jana Pharm d.o.o. je u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) uputila pismo zdravstvenim radnicima kojim ih želi izvijestiti o novim/izmijenjenim uvjetima čuvanja lijeka Octanate.

Budući da trenutno nije moguće opremiti serije lijeka novom uputom o lijeku s navedenim novim uvjetima čuvanja lijeka, pri temperaturi od 2 do 8 ºC, HALMED je radi osiguranja redovite opskrbe tržišta neophodnim lijekom, iznimno i privremeno dozvolio stavljanje u promet serija lijeka koje su opremljene ranije važećom uputom u kojoj su navedeni prethodno odobreni, a sada nevažeći uvjeti čuvanja lijeka, na temperaturi do 25°C.

Detaljne informacije i tekst pisma zdravstvenim radnicima dostupni su u nastavku obavijesti.

[opširnije]

Prijava Agencije za lijekove i medicinske proizvode za članstvo u PIC/S-u
15.09.2014.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 5. rujna 2014. godine dobila potvrdu PIC/S sekretarijata o valjanosti predane prijave za članstvo u Pharmaceutical Inspection Co-Operation Scheme (PIC/S).

Pharmaceutical Inspection Co-Operation Scheme (PIC/S) osigurava aktivnu suradnju na području dobre proizvođačke prakse, omogućava razmjenu informacija i iskustava, potiče unaprjeđivanje i harmonizaciju standarda i postupaka inspekcije proizvođača lijekova te održava međusobno povjerenje među nadležnim tijelima.

Detaljne informacije dostupne su u nastavku obavijesti.

[opširnije]

Novosti s PRAC-a – rujan 2014. godine
15.09.2014.

Povjerenstvo za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC) Europske agencije za lijekove (EMA) je na sjednici održanoj u rujnu 2014. godine završilo sigurnosnu procjenu lijekova Valdoxan i Thymanax (agomelatin).

Detaljne informacije dostupne su u nastavku obavijesti.

[opširnije]

Pismo zdravstvenim radnicima o novim uputama za smanjenje rizika od osteonekroze čeljusti i hipokalcijemije u bolesnika liječenih denosumabom jačine 60 mg (Prolia)
11.09.2014.

Amgen Europe B.V. je u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i Europskom agencijom za lijekove (EMA) uputio pismo zdravstvenim radnicima o novim uputama za smanjenje rizika od osteonekroze čeljusti (ONČ) i hipokalcijemije tijekom liječenja lijekom Prolia.

Detaljne informacije i tekst pisma zdravstvenim radnicima dostupni su u nastavku obavijesti.

[opširnije]

MRP i DCP postupci
Hrvatska farmakopeja
Scope
Događanja - HALMED

Šibenik, 11.-12. studenog 2014. godine
Regulatorna i farmakovigilancijska konferencija

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) organizira regulatornu i farmakovigilancijsku konferenciju koja će se održati 11. i 12. studenog 2014. godine u Šibeniku.

Konferencija je namijenjena nositeljima odobrenja za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj (osobito zaposlenima u regulatornim poslovima i farmakovigilanciji), farmaceutima, kliničkim farmakolozima, regulatornim tijelima za lijekove te odgovornim osobama za farmakovigilanciju. Službeni jezici konferencije su hrvatski i engleski.

Organizator će zatražiti od Hrvatske liječničke komore i Hrvatske ljekarničke komore bodovanje prisustvovanja skupu sukladno pravilnicima navedenih komora.

Program skupa i informacije vezane uz postupak prijave za sudjelovanje bit će uskoro objavljene na internetskim stranicama HALMED-a.

[opširnije]

Edukacijski tečaj "Promet medicinskim proizvodima"

U organizaciji Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u Zagrebu će se održati edukacijski tečaj "Promet i dobra praksa u prometu medicinskih proizvoda". Tečaj će se održati u prostorijama HALMED-a, na adresi Ksaverska cesta 4, a točan datum održavanja odredit će se kad se skupi dovoljan broj zainteresiranih polaznika (predviđeno trajanje oko 6 školskih sati).

Detaljne informacije dostupne su u nastavku obavijesti.

[opširnije]

Edukacijski tečaj "Uvod u vigilanciju medicinskih proizvoda"

U organizaciji Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u Zagrebu će se održati edukacijski tečaj Uvod u vigilanciju medicinskih proizvoda. Tečaj će se održati u prostorijama HALMED-a, na adresi Ksaverska cesta 4, a točan datum održavanja odredit će se kad se skupi dovoljan broj zainteresiranih polaznika (predviđeno trajanje oko 6 školskih sati).

Detaljne informacije dostupne su u nastavku obavijesti.

[opširnije]

Ostala događanja

17.-19. rujna 2014. godine
EudraVigilance radionica - Prijavljivanje Sigurnosnih izvješća o pojedinačnom slučaju (ICSR) u elektroničkom obliku na području Europskog ekonomskog prostora

U Zagrebu će se, od 17. do 19. rujna 2014. godine, održati EudraVigilance radionica o prijavljivanju Sigurnosnih izvješća o pojedinačnom slučaju (ICSR) u elektroničkom obliku na području Europskog ekonomskog prostora pod nazivom "Electronic Reporting of ICSRs in the EEA", u organizaciji udruge Drug Information Association (DIA) i Europske agencije za lijekove (EMA). Radionica će se održati u prostorijama HALMED-a, na adresi Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9 (poslovna zgrada Sky Office).

Detaljne obavijesti, program i prijavnicu možete pronaći u nastavku ove obavijesti.

[opširnije]