Lijekovi

Tetavax, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv tetanusa, adsorbirano

Naziv lijeka Tetavax, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv tetanusa, adsorbirano
Djelatna tvar vaccinum tetani adsorbatum
Farmaceutski oblik suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki
Jačina 1 doza = 0,5 ml
Pakiranje 0,5 ml suspenzije za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 štrcaljka u kutiji;
0,5 ml suspenzije za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 20 štrcaljki u kutiji
Proizvođač Sanofi Pasteur S.A., Lyon, Francuska;
Sanofi-Aventis Zrt., Budimpešta, Mađarska
Nositelj odobrenja Sanofi Pasteur S.A., 14 Espace Henry Vallée, Lyon, Francuska
Datum rješenja 31.01.2014.
Rok rješenja 26.06.2018.
Klasa UP/I-530-09/12-01/381
Urbroj 381-12-01/70-14-36
Sastav Jedna doza (0,5 ml) sadrži: Toksoid tetanusa ≥ 40 IU adsorbiran na aluminijev hidroksid, hidrirani 0,6 mg Al
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK J07AM01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak