Lijekovi

Adacel, suspenzija za injekciju, cjepivo protiv difterije, tetanusa i hripavca (nestanično, komponentno), sa smanjenim sadržajem antigena, adsorbirano

Naziv lijeka Adacel, suspenzija za injekciju, cjepivo protiv difterije, tetanusa i hripavca (nestanično, komponentno), sa smanjenim sadržajem antigena, adsorbirano
Broj odobrenja HR-H-796743523
Djelatna tvar vaccinum diphtheriae, tetani et pertussis, antigeni-o(s) minutum, adsorbatum
Farmaceutski oblik suspenzija za injekciju
Jačina 1 doza = 0,5 ml
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 1 bočica s 0,5 ml suspenzije, u kutiji  [HR-H-796743523-01]
10 bočica s 0,5 ml suspenzije, u kutiji  [HR-H-796743523-02]
Proizvođač Sanofi-Aventis Zrt., Budimpešta, Mađarska;
Sanofi Pasteur S.A., Lyon, Francuska
Nositelj odobrenja Sanofi Pasteur S.A., 2 Avenue Pont Pasteur, Lyon, Francuska
Datum rješenja 21.08.2014.
Rok rješenja 21.08.2019.
Datum ukidanja rješenja 14.11.2017.*
Klasa UP/I-530-09/14-01/85
Urbroj 381-12-01/14-14-06
Sastav Jedna doza (0,5 ml) sadrži: toksoid difterije ne manje od 2 IU (2 Lf), toksoid tetanusa ne manje od 20 IU (5Lf), antigene bakterije Bordetella pertussis: toksoid hripavca 2,5 mikrograma, filamentozni hemaglutinin 5 mikrograma, pertaktin 3 mikrograma, fimbrije tipova 2 i 3 5 mikrograma, adsorbirani na aluminijev fosfat 1,5 mg (0,33 mg aluminija).
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK J07AJ52
Lijek je stavljen u promet u RH Trajni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi

*Napomena

Rješenje je ukinuto temeljem zahtjeva Nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Sukladno članku 113. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13.) u Republici Hrvatskoj može biti u prometu samo onaj lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet koje je dala Agencija za lijekove i medicinske proizvode ili Europska komisija te lijek koji ima odobrenje za paralelni uvoz ili odobrenje za paralelni promet. Iznimno od ove odredbe, serija lijeka može biti u prometu najdulje 18 mjeseci nakon isteka ili ukidanja odobrenja za stavljanje u promet, ako joj prije ne istekne rok valjanosti.

Povratak