Promet, proizvodnja i inspekcija

TIFLO GLOBUS d.o.o.

Naziv nositelja dozvole TIFLO GLOBUS d.o.o.
Sjedište 40000 Čakovec, Valenta Morandinija 17
Vrsta dozvole Medicinski proizvodi na malo
Datum rješenja 01.10.2014.
Klasa zaprimanja UP/I-530-01/14-05/98
Ur. broj rješenja 381-13-07/183-14-04
Prodajno mjesto / Mjesto proizvodnje 40000 Čakovec, Ulica kralja Tomislava 7
Adresa internetske stranice http://www.tifloglobus.hr
Povratak