Pitanje? - min txt 2 reda, ako ide u jedan odgovori su na istoj poziciji!