Lijekovi

Aspirin 500 mg tablete

Naziv lijeka Aspirin 500 mg tablete
Djelatna tvar acidum acetylsalicylicum
Farmaceutski oblik tableta
Pakiranje 20 (2x10) tableta u blisteru, u kutiji
Proizvođač Bayer Bitterfeld GmbH, Bitterfeld-Wolfen, Njemačka
Nositelj odobrenja Bayer d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb
Datum rješenja 26.04.2010.
Rok rješenja 26.04.2015.
Klasa UP/I-530-09/09-02/393
Urbroj 381-02-01-02/30-10-06
Sastav 1 tableta sadržava 500 mg acetilsalicilatne kiseline
Način izdavanja bez recepta, u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu dopušteno
ATK N02BA01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstva lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak