Lijekovi

Co-Perineva 8 mg/2,5 mg tablete

Naziv lijeka Co-Perineva 8 mg/2,5 mg tablete
Djelatna tvar perindoprilum, indapamidum
Farmaceutski oblik tableta
Pakiranje 30 (3x10) tableta u blisteru, u kutiji; 30 (2x15) tableta u blisteru, u kutiji; 60 (6x10) tableta u blisteru, u kutiji; 60 (4x15) tableta u blisteru, u kutiji
Proizvođač Krka - farma d.o.o., Zagreb, Republika Hrvatska
Nositelj odobrenja Krka - farma d.o.o., Radnička cesta 48, Zagreb
Datum rješenja 21.07.2010.
Rok rješenja 21.07.2015.
Klasa UP/I-530-09/09-01/312
Urbroj 381-12-01/30-10-05
Sastav 1 tableta sadržava 8 mg perindopril-tert-butilamina i 2,5 mg indapamida
Način izdavanja na recept, u ljekarni
Način propisivanja ponovljivi recept
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C09BA04
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstva lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak