• Početna stranica
  • Pravne napomene i uvjeti korištenja
  • Mapa weba
  • Kontakti
  • English
 
Traµilica:
traži
Newsletter
Pišite nam
Žurno obavješćivanje
bullet Novosti
bullet Arhiv 2014.
bullet Arhiv 2013.
bullet Arhiv 2012.
bullet Arhiv 2011.
bullet Arhiv 2010.
bullet Arhiv 2009.
bullet Arhiv 2008.
bullet Arhiv 2007.
bullet Arhiv 2006.
bullet Arhiv 2005.
bullet O Agenciji
bullet Cjenik usluga Agencije
bullet Javna nabava
bullet SEP
bullet Međunarodna suradnja
bullet Predavanja i radionice
bullet Korisni linkovi
bullet Zakoni i pravilnici
bullet Publikacije i izvješća
bullet Obrasci
bullet Suglasnosti
bullet Posao i karijera
bullet MRP i DCP postupci
bullet Kontakti
Sažetak i uputa o lijeku
Zadnje objavljeno
Lijekovi siročad
Politika kakvoće
Pravila vladanja
Zahtjev za pristup informacijama
Zadovoljstvo korisnika
Pritužba na rad ALMP
RSS - Really Simple Syndication
Novosti

Pismo zdravstvenim radnicima o novom upozorenju koje se odnosi na rizik od zatajenja srca povezan s primjenom lijeka Xalkori (krizotinib)
13.10.2015.

Tvrtka Pfizer Croatia d.o.o. je u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i Europskom agencijom za lijekove (EMA) uputila pismo zdravstvenim radnicima o novom upozorenju koje se odnosi na rizik od zatajenja srca povezan s primjenom lijeka Xalkori (krizotinib).

Sažetak

• Prijavljeni su teški, ponekad fatalni slučajevi zatajenja srca kod bolesnika s karcinomom pluća nemalih stanica, pozitivnim na kinazu anaplastičnog limfoma, koji su liječeni krizotinibom.
• Zatajenje srca se pojavilo kod bolesnika s postojećim srčanim oboljenjima ili bez njih, koji primaju krizotinib.
• Bolesnike je potrebno nadzirati u slučaju znakova i simptoma zatajenja srca (dispneje, edema, ubrzanog porasta tjelesne mase).
• U slučaju da se primijete takvi simptomi, treba razmotriti odgovarajuće mjere kao što su promjena doziranja, smanjenje doze ili prekid liječenja.

Dodatne informacije

Djelatna tvar lijeka Xalkori je krizotinib. Xalkori je indiciran za liječenje odraslih bolesnika s prethodno liječenim uznapredovalim karcinomom pluća nemalih stanica (eng. non-small cell lung cancer, NSCLC), pozitivnim na kinazu anaplastičnog limfoma (eng. anaplastic lymphoma kinase, ALK).

Sigurnosnom ocjenom krizotiniba koja se temeljila na podacima iz kliničkih ispitivanja te izvještajima iz kliničke prakse zaključeno je da nakon liječenja krizotinibom postoji rizik od zatajenja srca. Upozorenja o ovom riziku i podaci o nuspojavama uvršteni su u sažetak opisa svojstava lijeka s ciljem umanjivanja rizika od zatajenja srca.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovdje.

Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti HALMED-u svaku nuspojavu lijeka, kao i neispravnost u kakvoći lijeka. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u, uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.
Ostale novosti

Od 1. siječnja 2016. godine elektronički obrasci prijave obavezni za sve postupke podnošenja zahtjeva za davanje, obnovu i izmjenu odobrenja za stavljanje lijeka u promet
12.10.2015.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) obavještava nositelje odobrenja o početku korištenja elektroničkih obrazaca prijave (engl. electronic Application Form, eAF) za podnošenje zahtjeva za davanje, obnovu i izmjenu odobrenja za stavljanje lijeka u promet.

Dodatne informacije dostupne su u nastavku obavijesti.

[opširnije]

Novosti s PRAC-a – listopad 2015. godine
12.10.2015.

Na svojoj sjednici u listopadu, Povjerenstvo za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC) je raspravljalo o tri arbitražna postupka koja su trenutačno u tijeku u Europskoj uniji. Na ovoj sjednici PRAC nije započeo niti završio nijedan arbitražni postupak.

Detaljne informacije dostupne su u nastavku obavijesti.

[opširnije]

Objavljene preporuke za prijavu izmjena u dokumentaciji o lijeku na temelju ocjene sigurnosnih signala sa sjednice PRAC-a iz rujna 2015. godine
09.10.2015.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je na svojim internetskim stranicama objavila preporuke za prijavu izmjena u dokumentaciji o lijeku na temelju ocjene sigurnosnih signala koje su usvojene na sjednici Povjerenstva za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC) Europske agencije za lijekove (EMA) u rujnu 2015. godine, kao i prijevod preporuka na hrvatski jezik. Preporuke se odnose na sljedeće djelatne tvari: alendronatna kiselina, kolekalciferol, klodronatna kiselina, etidronatna kiselina, ibandronatna kiselina, neridronatna kiselina, pamidronatna kiselina, risedronatna kiselina, tiludronatna kiselina, zoledronatna kiselina, leflunomid, tioktatna kiselina i trabektedin. Tekst preporuka dostupan je u dijelu Lijekovi/Upute nositeljima odobrenja za prijavu izmjena u dokumentaciji o lijeku na temelju preporuka PRAC-a nakon ocjene sigurnosnih signala.

Nositelji odobrenja dužni su prilikom prijave izmjene u dokumentaciji o lijeku koristiti usvojeni hrvatski prijevod uvijek kada je dostupan, te u tom slučaju izmjenu klasificirati kao IAIN C.I.z. Prilikom predaje zahtjeva za izmjenu nositelj odobrenja dužan je kao šifru postupka navesti odgovarajući EPITT broj.

[opširnije]

Objavljen Dodatak 3.6. Hrvatske farmakopeje
05.10.2015.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) objavila je šesti Dodatak trećem on-line izdanju Hrvatske farmakopeje s oznakom 3.6. Ovaj Dodatak temelji se na šestom Dodatku osmog izdanja Europske farmakopeje objavljenom 1. srpnja 2015. godine, koji stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine. Ispravljeni tekstovi objavljeni u Europskoj farmakopeji 8.6 stupaju na snagu danom objave.

Dodatne informacije dostupne su u nastavku obavijesti.

[opširnije]

Upravni odbor Europske agencije za lijekove nominirao Guida Rasija za poziciju izvršnog direktora
01.10.2015.

Upravni odbor Europske agencije za lijekove (EMA) nominirao je profesora Guida Rasija za poziciju izvršnog direktora Agencije. Na izvanrednoj sjednici održanoj 1. listopada 2015. godine Upravni odbor je profesora Rasija izabrao s popisa kandidata koji je sastavila Europska komisija.

Profesoru Rasiju upućen je poziv za davanje izjave pred Odborom za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane Europskog parlamenta, zakazano za 13. listopada 2015. godine. Nakon ove sjednice uslijedit će imenovanje novog izvršnog direktora EMA-e.

Dodatne informacije dostupne su u nastavku obavijesti.

[opširnije]

«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...  »