• Početna stranica
  • Pravne napomene i uvjeti korištenja
  • Mapa weba
  • Kontakti
  • English
 
Traµilica:
traži
Newsletter
Pišite nam
Žurno obavješćivanje
bullet Novosti
bullet Arhiv 2013.
bullet Arhiv 2012.
bullet Arhiv 2011.
bullet Arhiv 2010.
bullet Arhiv 2009.
bullet Arhiv 2008.
bullet Arhiv 2007.
bullet Arhiv 2006.
bullet Arhiv 2005.
bullet O Agenciji
bullet Cjenik usluga Agencije
bullet Javna nabava
bullet SEP
bullet Međunarodna suradnja
bullet Predavanja i radionice
bullet Korisni linkovi
bullet Zakoni i pravilnici
bullet Publikacije i izvješća
bullet Obrasci
bullet Suglasnosti
bullet Posao i karijera
bullet MRP i DCP postupci
bullet Kontakti
Sažetak i uputa o lijeku
Zadnje objavljeno
Lijekovi siročad
Politika kakvoće
Pravila vladanja
Zahtjev za pristup informacijama
Zadovoljstvo korisnika
Pritužba na rad ALMP
RSS - Really Simple Syndication
Novosti

Izvješće o prometu lijekova u Republici Hrvatskoj u 2013. godini
17.09.2014.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je na svojim internetskim stranicama objavila Izvješće o prometu gotovih lijekova u Republici Hrvatskoj u 2013. godini, koje je dostupno u dijelu Publikacije i izvješća/Izvješća - potrošnja lijekova, odnosno ovdje.

Izvješće je izrađeno sukladno Zakonu o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14.) i Pravilniku o vrsti podataka i načinu izrade Izvješća o prometu gotovih lijekova (Narodne novine, br. 29/05.).

Ostale novosti

HALMED organizira regulatornu i farmakovigilancijsku konferenciju
17.06.2014.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) organizira regulatornu i farmakovigilancijsku konferenciju koja će se održati 11. i 12. studenog 2014. godine u Šibeniku.

Konferencija je namijenjena nositeljima odobrenja za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj (osobito zaposlenima u regulatornim poslovima i farmakovigilanciji), farmaceutima, kliničkim farmakolozima, regulatornim tijelima za lijekove te odgovornim osobama za farmakovigilanciju. Službeni jezici konferencije su hrvatski i engleski.

Organizator će zatražiti od Hrvatske liječničke komore i Hrvatske ljekarničke komore bodovanje prisustvovanja skupu sukladno pravilnicima navedenih komora.

Program skupa i informacije vezane uz postupak prijave za sudjelovanje bit će uskoro objavljene na internetskim stranicama HALMED-a.

[opširnije]

Pismo zdravstvenim radnicima o novim/izmijenjenim uvjetima čuvanja lijekova Octanate 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju i Octanate 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju
16.09.2014.

Jana Pharm d.o.o. je u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) uputila pismo zdravstvenim radnicima kojim ih želi izvijestiti o novim/izmijenjenim uvjetima čuvanja lijeka Octanate.

Budući da trenutno nije moguće opremiti serije lijeka novom uputom o lijeku s navedenim novim uvjetima čuvanja lijeka, pri temperaturi od 2 do 8 ºC, HALMED je radi osiguranja redovite opskrbe tržišta neophodnim lijekom, iznimno i privremeno dozvolio stavljanje u promet serija lijeka koje su opremljene ranije važećom uputom u kojoj su navedeni prethodno odobreni, a sada nevažeći uvjeti čuvanja lijeka, na temperaturi do 25°C.

Detaljne informacije i tekst pisma zdravstvenim radnicima dostupni su u nastavku obavijesti.

[opširnije]

Prijava Agencije za lijekove i medicinske proizvode za članstvo u PIC/S-u
15.09.2014.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 5. rujna 2014. godine dobila potvrdu PIC/S sekretarijata o valjanosti predane prijave za članstvo u Pharmaceutical Inspection Co-Operation Scheme (PIC/S).

Pharmaceutical Inspection Co-Operation Scheme (PIC/S) osigurava aktivnu suradnju na području dobre proizvođačke prakse, omogućava razmjenu informacija i iskustava, potiče unaprjeđivanje i harmonizaciju standarda i postupaka inspekcije proizvođača lijekova te održava međusobno povjerenje među nadležnim tijelima.

Detaljne informacije dostupne su u nastavku obavijesti.

[opširnije]

Novosti s PRAC-a – rujan 2014. godine
15.09.2014.

Povjerenstvo za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC) Europske agencije za lijekove (EMA) je na sjednici održanoj u rujnu 2014. godine završilo sigurnosnu procjenu lijekova Valdoxan i Thymanax (agomelatin).

Detaljne informacije dostupne su u nastavku obavijesti.

[opširnije]

Pismo zdravstvenim radnicima o novim uputama za smanjenje rizika od osteonekroze čeljusti i hipokalcijemije u bolesnika liječenih denosumabom jačine 60 mg (Prolia)
11.09.2014.

Amgen Europe B.V. je u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i Europskom agencijom za lijekove (EMA) uputio pismo zdravstvenim radnicima o novim uputama za smanjenje rizika od osteonekroze čeljusti (ONČ) i hipokalcijemije tijekom liječenja lijekom Prolia.

Detaljne informacije i tekst pisma zdravstvenim radnicima dostupni su u nastavku obavijesti.

[opširnije]

«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...  »