Farmakovigilancija

Elektronička prijava nuspojava u E2B standardu (EudraVigilance) - pitanja i odgovori

Elektronička prijava nuspojava u E2B standardu - EudraVigilance

Pitanja i odgovori

1. Kada će Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) biti spremna za prihvaćanje Sigurnosnih izvješća o pojedinačnom slučaju (ICSR-a) u elektroničkom obliku (ICH smjernica E2B) putem EudraVigilance sustava?

Informatički sustav Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je od ožujka 2010. godine u potpunosti spreman za primanje prijava nuspojava elektroničkim putem na osnovama ICH smjernica E2B (R2) standarda putem EudraVigilance sustava pomoću kojeg prijave HALMED-u mogu slati nositelji odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet (NO) odnosno nositelji odobrenja za klinička ispitivanja u Republici Hrvatskoj (sponzor kliničkih ispitivanja).

Sustav se koristi za slanje Sigurnosnih izvješća o pojedinačnom slučaju (ICSR-i) svih spontanih prijavljenih nuspojava na teritoriju Republike Hrvatske nositelju odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet bez obzira na ozbiljnost prijave, odnosno ICSR-a koji sadrži SUSAR koji je zabilježen u kliničkom ispitivanju na teritoriju Republike Hrvatske a koji prijavljuje sponzor kliničkih ispitivanja. Od 1. srpnja 2013. godine prijavljivanje ICSR-a bit će moguće samo elektroničkim putem i od tada počinje obveza slanja ICSR-a u elektroničkom obliku. Od navedenog datuma papirnate verzije CIOMS obrasca HALMED više neće zaprimati!

HALMED će prijavljene ICSR-e pohraniti u svoju lokalnu nacionalnu bazu nuspojava lijekova. Od 1. srpnja 2013. godine HALMED će putem EudraVigilance gateway-a slati postmarketinške spontane prijave ICSR iz Republike Hrvatske u europsku bazu nuspojava lijekova EudraVigilance u Europsku agenciju za lijekove (EMA) u Londonu sve dok se u potpunosti ne uspostavi sustav izravnog prijavljivanja nuspojava u EudraVigilance bazu EMA-e, što se očekuje najranije 2015. godine. SUSAR-e iz kliničkih ispitivanja iz Republike Hrvatske HALMED neće dalje slati u Eudravigilance bazu EMA-e te oni ostaju za obradu samo u nacionalnog bazi nuspojava i za potrebe izvještavanja Središnjeg etičkog povjerenstva (SEP).

Nositelji odobrenja i sponzori kliničkih ispitivanja koji koriste gateway pozivaju se da što prije započnu s testiranjem elektroničkog prijavljivanja nuspojava s HALMED-om - ICSR (E2B) i da nakon potvrde uspješnog testiranja prijeđu s papirnatog prijavljivanja na elektronički sustav. Softverska aplikacija koju koristi HALMED (EudraVigilance Member State edition, EV MSe) je gotovo identična onoj koju koristi Europska agencija za lijekove (EMA) i zbog toga se ne očekuju poteškoće oko validacije ICSR-a i/ili E2B interpretacija ako ste do sada već uspješno prošli program testiranja s EMA-om.

Nositelji odobrenja koji koristite EudraVigilance WEB Trader za slanje ICSR-a, prije nego što započnu s pripremama za elektroničko slanje, trebaju se javiti HALMED-u zbog razmjene organizacijskih identifikatora (ID-a) za slanje elektroničkih poruka.

Nositelji odobrenja koji su do sada elektronskim putem slali ICSR-e bit će kontaktirani od strane HALMED-a za testiranje slanja ICSR-a od strane HALMED-a prema nositelju odobrenja (od 1. srpnja 2013. godine izmjena ICSR-a će se u potpunosti provoditi elektronički, bez slanja PDF izvoda iz nacionalne baze nuspojava prema nositeljima odobrenja kao što je to bila praksa do sada).

2. Tko može slati prijave nuspojava elektroničkim putem?

Nositelj odobrenja u Republici Hrvatskoj i naručitelj kliničkih ispitivanja (sponzor) u Republici Hrvatskoj.

3. Kako je implementiran E2B sustav za elektroničko prijavljivanje nuspojava u HALMED-u?

HALMED koristi softver EudraVigilance Member State edition (EVMSe), koji je razvijen u suradnji s EMA-om za EudraVigilance projekt Europske unije. HALMED koristi bazu za primanje i slanje elektroničkih ICSR-a od nositelja odobrenja i naručitelja kliničkih ispitivanja (sponzora) u Republici Hrvatskoj te prema Europskoj agenciji za lijekove (EMA).

Ona dopušta automatsko slanje, primanje i obradu poruka koje su u skladu s ICH E2B smjernicom, validira dolazeće poruke uključujući integritet i konzistentnost poruka te automatski generira potvrde (acknowledgements - ACKs) temeljem ishoda transakcije.

Glavna razlika između EMA-inog sustava i sustava HALMED-a je u modulima (organizacijskih identifikatora) prihvaćanja nuspojava iz kliničkih ispitivanja i spontanih prijava nuspojava. Jednako kao i u EMA-inom sustavu, nije moguće miješati spontane prijave nuspojava s onima iz kliničkih ispitivanja u jednoj poruci (single message). Međutim, dok EMA-in sustav upotrebljava dva različita organizacijska identifikatora (EVHUMAN i EVCTMPROD) koji određuju koja će se poslovna pravila (business rules) primjenjivati (za spontane prijave ili za prijave iz kliničkih ispitivanja), HALMED koristi samo jedan organizacijski identifikator (ALMP) za oba modula: klinička ispitivanja (Clinical Trial - CT) i spontane prijave (Post Marketing - PM). Po prvoj prijavi (ICSR-u) u poruci (message) sustav određuje koja će se poslovna pravila koristiti u validaciji prijave:

  • ako je prva prijava u poruci nuspojava iz kliničkog ispitivanja (SUSAR), cjelokupna poruka bit će provjerena po poslovnim pravilima za validaciju SUSAR-a. Ako u poruci postoje prijave spontanih nuspojava, one će biti odbačene, a sustav će generirati 02 ACKs za te prijave.
  • ako je prva prijava u poruci spontana nuspojava, cjelokupna će poruka biti provjerena po poslovnim pravilima za validaciju spontanih prijava iz postmarketinškog modula. Ako u poruci postoje prijave nuspojava iz kliničkih ispitivanja, one će biti odbačene, a sustav će generirati 02 ACKs za te prijave.

Ovo je važno za one nositelje odobrenja koji u jednoj poruci šalju više od jednog ICSR-a.

4. Kako započeti sa slanjem elektroničkih prijava ICSR-a HALMED-u?

Prije testiranja i početka slanja ICSR-a u elektroničkom obliku HALMED-u, potrebno je prijaviti se EMA-i u EudraVigilance sustav. Tek nakon što je nositelj odobrenja službeno prihvaćen od strane EMA-e, moguće je pristupiti testiranju s HALMED-om. Prijavom u sustav, nositelj odobrenja, odnosno nositelj odobrenja za klinička ispitivanja dobiva identifikacijsku oznaku za testno i produkcijsko okruženje.

Treba naglasiti da nije moguće slučajeve s testnog okruženja pošiljatelja slati na produkcijsko okruženje HALMED-a.

Nakon uspješne prijave u EMA-i potrebno je kontaktirati odgovornu osobu za EudraVigilance u HALMED-u, gospodina Darka Krnića, dr. med., na adresu elektroničke pošte: eudravigilance@halmed.hr sa sljedećim podacima:

  • identifikacijske oznake (ID) nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet, odnosno nositelja odobrenja za klinička ispitivanja za testno i produkcijsko okruženje (dvije različite identifikacijske oznake)
  • ime i adresa nositelja odobrenja
  • ime i adresa, telefonski broj, e-adresa odgovorne osobe za EudraVigilance u Republici Hrvatskoj (affiliate) odnosno odgovorne osobe koja je globalno odgovorna za EudraVigilance za nositelja odobrenja u EU (osobe prijavljene EMA-i)

ID je potreban za prilagodbu EudraVigilance gateway-a putem kojeg se primaju elektroničke prijave ICSR-a u HALMED-u.

ID Agencije za lijekove i medicinske proizvode je za:

  • testno okruženje: ID: ALMPT
  • produkcijsko okruženje: ID: ALMP

Nakon što je uspješno izvedena prilagodba i upisivanje ID-a pošiljatelja, HALMED kontaktira odgovornu osobu za EudraVigilance nositelja odobrenja, potvrđuje da je ID upisan i odobrava početak elektroničkog prijavljivanja na način da se najprije započinje (ako je potrebno) s testnim slanjem elektroničkih ICSR-a na testno okruženje.

5. Kako testirati elektroničko slanje ICSR-a s HALMED-om?

Kada nositelj odobrenja dobije odobrenje od HALMED-a da može započeti s testiranjem elektroničkog slanja ICSR-a, potrebno je na testno okruženje (ID: ALMPT) HALMED-u poslati testne ICSR-ove koji sadržavaju realne podatke, ali koje ne trebaju biti pravi slučajevi. Potrebno je poslati dvije testne prijave:

  1. spontana prijava od strane zdravstvenog radnika/pacijenta iz Republike Hrvatske
  2. SUSAR iz kliničkog ispitivanja iz Republike Hrvatske

Testne prijave treba poslati s testnog okruženja nositelja odobrenja na testno okruženje HALMED-a (ALMPT). CIOMS I obrasce u PDF obliku treba poslati na e-adresu eudravigilance@halmed.hr. Molimo da koristite tablicu za upis broja prijave (case number), a koja će se upotrijebiti u odgovoru nakon što su testne elektroničke prijave uspoređene s testnim CIOMS I prijavama u PDF obliku. Tablicu možete naći pod ovom poveznicom.

6. Kako prijeći na redovno slanje prijava nuspojava u elektroničkom obliku (produkcija)?

Nakon uspješno završene testne faze za one koji koriste gateway, HALMED će odobriti slanje nuspojava u elektroničkom obliku na produkcijsko okruženje (ID: ALMP) na način da će nositelju odobrenja poslati službeni dopis s datumom kada nositelj odobrenja može započeti s redovnim elektroničkim slanjem prijava (elektroničkom poštom). Nositelj odobrenja obavještava odgovornu osobu za EudraVigilance u HALMED-u o stvarnom datumu početka slanja. Naglašavamo da obveza slanja elektroničkog ICSR-a započinje s datumom 1. srpnja 2013. godine.

Korisnici EudraVigilance WEB Trader-a odmah započinju s produkcijskom fazom nakon što su razmijenili ID podatke s HALMED-om i nakon što ih HALMED obavijesti da mogu započeti sa slanjem prijava (vidi pitanje 7).

7. Kako pravne osobe koje su nositelji odobrenja za manji broj lijekova u Republici Hrvatskoj mogu elektronički prijavljivati ICSR?

Pravne osobe koji su nositelji odobrenja za manji broj lijekova imaju i manji priljev nuspojava pa nisu razvili svoju vlastitu bazu koja je gateway-om povezana s Agencijom, svoje prijave mogu također slati u elektroničkom obliku, ali ne kao dodatak elektroničkoj pošti, već sigurnim načinom, putem EudraVigilance WEB Trader-a.

Kako bi se započelo s ovim načinom slanja nuspojava, potrebno je završiti tečaj EudraVigilance Training Course u organizaciji DIA i EMA-e te dobiti diplomu o uspješno završenom tečaju i prijaviti se u EudraVigilance sustav EMA-e. Nakon toga postat će dostupan EudraVigilance WEB Trader, putem kojeg se može započeti sa slanjem elektroničkih prijava na način da se izravno upisuju podaci o nuspojavi u aplikaciju ili da se učitaju podaci iz lokalne baze nositelja odobrenja koja je E2B kompatibilna.

Prije započinjanja slanja, nositelj odobrenja treba se najprije javiti odgovornoj osobi za EudraVigilance u HALMED-u radi dobivanja dodatnih naputaka jer se adresa HALMED-a u ovom trenutku još ne vidi u aplikaciji EudraVigilance WEB Trader već se treba ručno upisati.

Oni nositelji odobrenja koji izravno upisuju podatke u aplikaciju iz prijave ne trebaju proći fazu testiranja opisanu pod odgovorom na pitanje 5. već odmah prelaze na produkcijsko slanje opisano pod odgovorom na pitanje 6.

Nositelji odobrenja koji učitavaju svoje prijave iz lokalne baze u aplikaciju moraju proći i testnu fazu opisanu u odgovoru na pitanje 5.

8. Prihvaća li elektronički sustav sve prijave nuspojava bez obzira na ozbiljnost i očekivanost?

Da, EudraVigilance MSe sustav HALMED-a prihvaća sve ICSR-e bez obzira na ozbiljnost i očekivanost jer je obveza prijaviti sve spontano prijavljene nuspojave iz Republike Hrvatske HALMED-u.

9. Koju verziju Medicinskog rječnika za regulatorne poslove (Medical Dictionary for Regulatory Activities, MedDRA) podržava elektronički sustav za prijavu nuspojava HALMED-a?

Produkcijsko okruženje podržava najnoviju MedDRA verziju i njenu prethodnu verziju. Na primjer: aktualna je verzija 16.0, a podržava se i verzija 15.1. U skladu s politikom EMA-e i preporukama MedDRA MSSO, nova verzija MedDRA-e implementira se u sustav unutar 30 dana od službenog puštanja u promet novog izdanja.

10. Koje podatke treba upisati u polje A.3.2 (A.3.2.1, A.3.2.2 i A.3.2.3.) u ICSR-u koji šaljete HALMED-u?

Nositelj odobrenja može upotrijebiti sljedeće podatke za ispunjavanje polja A.3.2.. Ispunjavanje tog polja je preporučljivo, ali nije obvezno.

Description Values
Receiver Type Regulatory Authority
Receiver Organization ALMP (for production)
ALMPT (for test environment)
Receiver Department Pharmacovigilance
Receiver Title -
First Name Darko
Middle Name -
Last Name Krnic
Street Address Ksaverska cesta 4
City Zagreb
State or Province -
Postal Code 10000
Country HR
Telephone 01 48 84 100
Telephone Extension -
Telephone Country Code 385
Fax 01 48 84 110

Download centar...

Na vrh stranice