Farmakovigilancija

Mjere minimizacije rizika (MMR)

Mjere minimizacije rizika (MMR) su intervencije i aktivnosti koje se provode kako bi se spriječila ili smanjila mogućnost pojave nuspojava povezanih s izloženošću lijeku ili kako bi se u slučaju pojave nuspojava smanjila njihova težina i utjecaj na bolesnika.

MMR-ovi se dijele na rutinske i dodatne:

  • Primjeri rutinskih MMR-ova su informacije navedene u uputi o lijeku ili na pakiranju lijeka, kao što su podaci o veličini pakiranja lijeka, farmaceutskom obliku lijeka (primjerice, tableta, kapi, itd.) ili o načinu propisivanja lijeka (na recept ili bez recepta) ili mjestu izdavanja lijeka (primjerice, u ljekarni).
  • Primjeri dodatnih MMR-ova su edukacijski programi (poput edukacijskih materijala u obliku knjižice, brošure, kartice i slično), kontrolirani pristup lijeku te druge mjere minimizacije, poput programa prevencije trudnoće i pisama zdravstvenim radnicima (koja su javno dostupna ovdje).

Dodatne mjere minimizacije rizika

Sadržaj dodatnih MMR-ova odobrava regulatorno tijelo, odnosno u Republici Hrvatskoj odobrava ih Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED). Svrha dodatnih MMR-ova je pružanje važnih informacija o određenoj važnoj nuspojavi odnosno riziku primjene lijeka.

Dodatni MMR-ovi mogu biti namijenjeni zdravstvenim radnicima (poput liječnika, ljekarnika, medicinskih sestara, itd.) ili bolesnicima/korisnicima lijeka odnosno njihovim skrbnicima/njegovateljima/partnerima i slično.

Dodatne MMR-ove koji su im namijenjeni, bolesnici/korisnici lijeka odnosno njihovi skrbnici/njegovatelji/partneri dobivaju od strane zdravstvenih radnika. Zdravstveni radnici MMR-ove zaprimaju od strane nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet.

Neki dodatni MMR-ovi imaju istaknut simbol okrenutog istostraničnog crnog trokuta što znači da se lijek na koji se odnose nalazi pod dodatnim praćenjem. Više informacija o dodatnom praćenju moguće je pronaći ovdje.

Popis lijekova s dodatnim MMR-ovima odobrenima od strane HALMED-a dostupan je u sljedećoj tablici:

  Djelatna tvar Naziv lijeka Rizik Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
1. abacavir Ziagen Preosjetljivost Power Point prezentacija za zdravstvene radnike verzija 2
Popratni dopis za zdravstvene radnike
2. abacavir (as sulfate) / lamivudine / zidovudine Trizivir Preosjetljivost Power Point prezentacija za zdravstvene radnike verzija 2
Popratni dopis za zdravstvene radnike
3. abacavir / lamivudine Kivexa Preosjetljivost Power Point prezentacija za zdravstvene radnike verzija 2
Popratni dopis za zdravstvene radnike
4. acidum valproicum Depakine Chrono 300 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem kongenitalne anomalije i poremećaji iz autističnog spektra Vodič za zdravstvene djelatnike
Obrazac potvrde o upoznatosti s rizikom
Informacije za bolesnice
Obrazac potvrde o upoznatosti s rizikom
5. acidum valproicum Depakine Chrono 500 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem kongenitalne anomalije i poremećaji iz autističnog spektra Vodič za zdravstvene djelatnike
Obrazac potvrde o upoznatosti s rizikom
Informacije za bolesnice
Obrazac potvrde o upoznatosti s rizikom
6. acidum zoledronicum Zolenat 4 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju Osteonekroza čeljusti Kartica za bolesnika verzija 1
7. acidum zoledronicum Zerlinda 4 mg/100 ml otopina za infuziju Osteonekroza čeljusti Kartica za bolesnika verzija 1
8. aflibercept Eylea rizik zbog nuspojava kod intravitrealne primjene lijeka Eylea Uputa za propisivača, verzija 5
Eylea QR kod za zdrav. radnike.pdf
Vaš vodič za lijek EYLEA otopina za injekciju, verzija 3
Eylea QR za bolesnike.pdf
9. alogliptin / pioglitazone Incresync karcinom mokraćnog mjehura,
kongestivno zatajenja srca,
opće preporuke namijenjene optimizaciji raspona koristi u odnosu na rizik na razini bolesnika
Vodič za propisivanje pioglitazona-verzija 1
Popratni dopis_Incresync
10. asfotase alfa Strensiq Preosjetljivost, upute za korištenje Vodič za roditelje ili skrbnike, verzija 1
Vodič za samoprimjenu, verzija 1
11. avelumab Bavencio Imunološki posredovane nuspojave Brošura za zdravstvene radnike, verzija 1
Brošura s informacijama za bolesnika, verzija 1
Kartica s upozorenjima za bolesnika, verzija 1
12. baricitinib Olumiant rizik primjene lijeka tijekom trudnoće i dojenja, infekcije i promjene lipidnih parametara Vodič za zdravstvene radnike verzija 1
Kartica za bolesnike verzija 2
13. bortezomib Velcade medikacijska pogreška - zamjena IV i sc. načina primjene lijeka Brošura s uputstvima o pripremi, doziranju i primjeni, verzija 3
Grafikon sheme liječenja, verzija 2
Pomična mjerka s uputama za doziranje, verzija 2
Poster s uputstvima za pripremu lijeka, verzija 3
14. bortezomib Bortezomib Hospira medikacijska pogreška - zamjena IV i sc. načina primjene lijeka Brošura s uputstvima o pripremi, doziranju i primjeni, verzija 3
Grafikon sheme liječenja, verzija 2
Pomična mjerka s uputama za doziranje, verzija 2
Poster s uputstvima za pripremu lijeka, verzija 3
15. bortezomibum Bortezomib Alpha-Medical 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju medikacijska pogreška - zamjena IV i sc. načina primjene lijeka Brošura s uputstvima o pripremi, doziranju i primjeni, verzija 3
Grafikon sheme liječenja, verzija 2
Pomična mjerka s uputama za doziranje, verzija 2
Poster s uputstvima za pripremu lijeka, verzija 3
16. bortezomibum Bortezomib PharmaS 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju medikacijska pogreška - zamjena IV i sc. načina primjene lijeka Brošura s uputstvima o pripremi, doziranju i primjeni, verzija 3
Grafikon sheme liječenja, verzija 2
Pomična mjerka s uputama za doziranje, verzija 2
Poster s uputstvima za pripremu lijeka, verzija 3
17. bortezomibum Vortemyel 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju medikacijska pogreška - zamjena IV i sc. načina primjene lijeka Brošura s uputstvima o pripremi, doziranju i primjeni, verzija 3
Grafikon sheme liječenja, verzija 2
Pomična mjerka s uputama za doziranje, verzija 2
Poster s uputstvima za pripremu lijeka, verzija 3
18. bortezomibum Bortezomib Actavis 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju medikacijska pogreška - zamjena IV i sc. načina primjene lijeka Brošura s uputstvima o pripremi, doziranju i primjeni, verzija 3
Grafikon sheme liječenja, verzija 2
Pomična mjerka s uputama za doziranje, verzija 2
Poster s uputstvima za pripremu lijeka, verzija 3
19. bortezomibum Bortezomib Pliva 1 mg prašak za otopinu za injekciju medikacijska pogreška - zamjena IV i sc. načina primjene lijeka Brošura s uputstvima o pripremi, doziranju i primjeni, verzija 3
Grafikon sheme liječenja, verzija 2
Pomična mjerka s uputama za doziranje, verzija 2
Poster s uputstvima za pripremu lijeka, verzija 3
20. bortezomibum Bortezomib Pliva 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju medikacijska pogreška - zamjena IV i sc. načina primjene lijeka Brošura s uputstvima o pripremi, doziranju i primjeni, verzija 3
Grafikon sheme liječenja, verzija 2
Pomična mjerka s uputama za doziranje, verzija 2
Poster s uputstvima za pripremu lijeka, verzija 3
21. bortezomibum Bortezomib Sandoz 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju medikacijska pogreška - zamjena IV i sc. načina primjene lijeka Brošura s uputstvima o pripremi, doziranju i primjeni, verzija 3
Grafikon sheme liječenja, verzija 2
Pomična mjerka s uputama za doziranje, verzija 2
Poster s uputstvima za pripremu lijeka, verzija 3
22. bortezomibum Bortezomib Pliva 2,5 mg prašak za otopinu za injekciju medikacijska pogreška - zamjena IV i sc. načina primjene lijeka Brošura s uputstvima o pripremi, doziranju i primjeni, verzija 3
Grafikon sheme liječenja, verzija 2
Pomična mjerka s uputama za doziranje, verzija 2
Poster s uputstvima za pripremu lijeka, verzija 3
23. bosentan monohydrate Stayveer Teratogenost Formular za prijavu nuspojava na Stayveer
Formular za prijavu trudnoće uz Stayveer
Popratno pismo za zdravstvene radnike
Knjižica s informacijama za bolesnika, verzija 1
24. certolizumab pegol Cimzia Rizik od ozbiljnih infekcija, Rizik od akutnih reakcija povezanih s injekcijom i odgođenih ozbiljnih sistemskih
reakcija preosjetljivosti
Vodič za liječnike koji propisuju lijek Cimzia – verzija 2
Kartica s upozorenjima za bolesnika – verzija 2
25. conestat alfa Ruconest Preosjetljivost Edukacijski materijal za liječnike Imunološka procjena, verzija 2
Kartica za bolesnika, verzija 2
26. cyproteronum, ethinylestradiolum Diane-35 obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za propisivače, verzija 2
Važne informacije za korisnicu, verzija 2
27. cyproteronum, ethinylestradiolum Axira 35 filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za propisivače, verzija 2
Važne informacije za korisnicu, verzija 2
28. cyproteronum, ethinylestradiolum Bellune 35 obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za propisivače, verzija 2
Važne informacije za korisnicu, verzija 2
29. dabigatran etexilate mesilate Pradaxa Rizik od krvarenja pVTEp vodic za propisivace, verzija 2
SPAF vodic za propisivace, verzija 2
Kartica za bolesnika verzija 2, siječanj 2018
30. daclizumab Zinbryta Hepatotoksičnost Smjernice za upravljanje rizikom za jetru verzija 1
Kartica s upozorenjem za bolesnika verzija 1
31. deferasirox Exjade upute za pravilno liječenje, za prijelaz načina primjene s infuzije na tablete;
upute za praćenje funkcije bubrega i jetre
Exjade Brošura za liječnike verzija 1
Exjade Brošura za bolesnike verzija 1
32. dolutegravir / abacavir / lamivudine Triumeq Preosjetljivost Power Point prezentacija za zdravstvene radnike verzija 2
Popratni dopis za zdravstvene radnike
33. eltrombopag olamine Revolade Hepatotoksičnost,Trombotičke/tromboembolijske komplikacije, Stvaranje retikulina u koštanoj srži i rizik od fibroze koštane srži, Hematološke maligne bolesti, Trombocitopenija nakon liječenja cITP Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
cITP Vodič za sigurnu primjenu lijeka, verzija 2
cITP vodič za bolesnike, verzija 1
34. estradiolum, dienogestum Qlaira filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
35. ethinylestradiolum, chlormadinonum Estal 0,03 mg + 2 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
36. ethinylestradiolum, chlormadinonum Belara 0,03 mg/2 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
37. ethinylestradiolum, desogestrelum Novynette 0,020 mg + 0,150 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
38. ethinylestradiolum, drospirenonum Yasmin 0,03 mg/3 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
39. ethinylestradiolum, drospirenonum Adrienne 0,02 mg /3 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za propisivača + rp s informacijama za korisnicu, ver 1
Kartica sa informacijama za korisnicu, verzija 1
40. ethinylestradiolum, drospirenonum Rosanelle 0,02 mg/3 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista Provjere za lijecnike (3)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
41. ethinylestradiolum, drospirenonum Rosanne 0,03 mg/3 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
42. ethinylestradiolum, gestodenum Logest 0,02 mg/0,075 mg obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
43. ethinylestradiolum, levonorgestrelum Adexa 0,03 mg + 0,15 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
44. gestodenum, ethinylestradiolum Lindynette 0,075 mg + 0,02 mg obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
45. gestodenum, ethinylestradiolum Lindynette 0,075 mg + 0,03 mg obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
46. insulin degludec / liraglutide Xultophy medikacijska pogreška - uvođenje "odmjernih koraka" pri prilogedbi doze Brošura za zdravstvene radnike, verzija 1
47. isotretinoinum Roaccutane 10 mg meke kapsule Teratogenost Kontrolni popis za propisivanje lijeka namijenjen liječnicima, verzija 1
Vodič za izdavanje lijeka za ljekarnike, verzija 1
Vodič za propisivanje izotretinoina za liječnike, verzija 1
Knjižica o kontracepciji, verzija 1
Knjižica s informacijama za bolesnike, verzija 1
Obrazac potvrde o razumijevanju rizika za bolesnice, verzija 1
48. macitentan Opsumit Anemija, hepatoksičnost i teratogenost Brošura za zdravstvene djelatnike često postavljana pitanja – verzija 1
Kontrolni popis kod propisivanja – verzija 1
Knjižica za bolesnike O plućnoj arterijskoj hipertenziji (PAH) i liječenju Opsumitom – verzija 1
49. methotrexatum Ebetrexat 20 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki Upute za pravilnu primjenu lijeka;
informacije o primjeni tijekom trudnoće i dojenja
Vodič za bolesnike i njegovatelje, verzija 1, ožujak 2018
50. naltrexone / bupropion Mysimba Zlouporaba lijeka Lista provjere za liječnike prije propisivanja lijeka verzija 1
51. nivolumab Opdivo imunološki uzrokovane nuspojave Vodič za zbrinjavanje nuspojava verzija 2
Kartica s upozorenjima za bolesnika verzija 2
52. norelgestromin / ethinyl estradiol Evra Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
53. panitumumab Vectibix nedjelotvornost lijeka kod bolesnika s tumorima s mutiranim RAS genom Informacija o lijeku Vectibix i biološkom biljegu RAS, verzija 2
54. paracetamolum Paracetamol B.Braun 10 mg/ml otopina za infuziju Rizik od predoziranja kod primjene iv. oblika lijeka Dozirna kartica, verzija 1
Poster, verzija 1
Obavijest
55. pembrolizumab Keytruda Upute za pravilnu primjenu;
Upozorenja o mogućem razvoju imunološki posredovanih nuspojava i reakcije na infuziju
Keytruda knjizica za zdravstvene radnike v4
keytruda kartica za bolesnika v4
Keytruda knjizica za bolesnika v4
56. pioglitazone Actos karcinom mokraćnog mjehura,
kongestivno zatajenja srca,
opće preporuke namijenjene optimizaciji raspona koristi u odnosu na rizik na razini bolesnika
Vodič za propisivanje pioglitazona-verzija 1
Popratni dopis_pioglitazon
57. pioglitazone / glimepiride Tandemact karcinom mokraćnog mjehura,
kongestivno zatajenja srca,
opće preporuke namijenjene optimizaciji raspona koristi u odnosu na rizik na razini bolesnika
Vodič za propisivanje pioglitazona-verzija 1
Popratni dopis_pioglitazon
58. pioglitazone / metformin hydrochloride Competact karcinom mokraćnog mjehura,
kongestivno zatajenja srca,
opće preporuke namijenjene optimizaciji raspona koristi u odnosu na rizik na razini bolesnika
Vodič za propisivanje pioglitazona-verzija 1
Popratni dopis_pioglitazon
59. pioglitazonum Pioglitazon Pliva 15 mg tablete karcinom mokraćnog mjehura,
kongestivno zatajenja srca,
opće preporuke namijenjene optimizaciji raspona koristi u odnosu na rizik na razini bolesnika
Vodič za propisivanje pioglitazona-verzija 1
Popratni dopis_pioglitazon
60. pioglitazonum Pioglitazon Pliva 30 mg tablete karcinom mokraćnog mjehura,
kongestivno zatajenja srca,
opće preporuke namijenjene optimizaciji raspona koristi u odnosu na rizik na razini bolesnika
Vodič za propisivanje pioglitazona-verzija 1
Popratni dopis_pioglitazon
61. pirfenidone Esbriet poremećaji jetrene funkcije i fotoosjetljivost Kontrolna lista, verzija 2
62. propranolol Hemangiol Upute za pravilnu primjenu, hipoglikemija, bradikardija, otežano disanje Hemangiol Vodič za njegovatelje v1 sijecanj2018
63. quetiapinum Kventiax 100 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
64. quetiapinum Kventiax 150 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
65. quetiapinum Kventiax 200 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
66. quetiapinum Kventiax 25 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
67. quetiapinum Kventiax 300 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
68. quetiapinum Kvetiapin XR PharmaS 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
69. quetiapinum Kvetiapin XR PharmaS 300 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
70. quetiapinum Kvetiapin XR PharmaS 400 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
71. quetiapinum Kvetiapin XR PharmaS 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
72. quetiapinum Loquen 100 mg tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
73. quetiapinum Loquen 200 mg tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
74. quetiapinum Loquen 25 mg tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
75. quetiapinum Q-Pin 100 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
76. quetiapinum Q-Pin 200 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
77. quetiapinum Q-Pin 25 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
78. quetiapinum Kventiax SR 150 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
79. quetiapinum Kventiax SR 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
80. quetiapinum Kventiax SR 300 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
81. quetiapinum Volqer 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
82. quetiapinum Volqer 300 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
83. quetiapinum Volqer 400 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
84. quetiapinum Volqer 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
85. quetiapinum Quelapin 25 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
86. quetiapinum Quelapin 100 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
87. quetiapinum Quelapin 150 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
88. quetiapinum Quelapin 200 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
89. quetiapinum Quelapin 300 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
90. quetiapinum Seroquel XR 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
91. quetiapinum Seroquel XR 150 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
92. quetiapinum Seroquel XR 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
93. quetiapinum Seroquel XR 300 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
94. quetiapinum Seroquel XR 400 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
95. quetiapinum Seroquel 25 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
96. quetiapinum Seroquel 100 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
97. quetiapinum Seroquel 200 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
98. quetiapinum Kventiax SR 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
99. quetiapinum Kvetiapin PharmaS 25 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
100. quetiapinum Kvetiapin PharmaS 100 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
101. quetiapinum Kvetiapin PharmaS 200 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
102. quetiapinum Q-Pin SR 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
103. quetiapinum Q-Pin SR 300 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
104. quetiapinum Q-Pin SR 400 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
105. quetiapinum Loquen XR 50 mg filmom obložene tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
106. quetiapinum Loquen XR 150 mg filmom obložene tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
107. quetiapinum Loquen XR 200 mg filmom obložene tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
108. quetiapinum Loquen XR 300 mg filmom obložene tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
109. quetiapinum Loquen XR 400 mg filmom obložene tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
110. quetiapinum Tiaquin 200 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
111. quetiapinum Tiaquin 100 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
112. ranibizumab Lucentis Rizik zbog nuspojava kod intravitrealne primjene lijeka Brošura za zdravstvene radnike, verzija 4
Brošura za bolesnike dijabetički makularni edem, verzija 3
Brošura za bolesnike neovaskularizacija žilnice, verzija 3
Brošura za bolesnike neovaskularna senilna makularna degeneracija, verzija 3
Brošura za bolesnike začepljenja vene u pozadini mrežnice, verzija 3
113. retigabine Trobalt Poremećaji oka i promjene pigmentacije kože, usana ili noktiju (diskoloracija)
Retencija urina
QT prolongacija
Psihijatrijski učinci
Vodič za sigurnu i učinkovitu primjenu lijeka - verzija 3
Popratno pismo za zdravstvene radnika
114. rituximab Riximyo Upute za pravilnu primjenu lijeka; PML Edukacijska brošura za liječnike neonkološke indikacije, verzija 1, 10
Kartica upozorenja za zdravstvene radnike Riximyo, verzija 1, 10
Edukacijska brošura za bolesnike neonkološke indikacije, verzija 1, 10
115. rituximab Rixathon Upute za pravilnu primjenu lijeka; PML Edukacijska brošura za liječnike neonkološke indikacije, verzija 1, 10
Kartica upozorenja za zdravstvene radnike Rixathon, verzija 1, 10
Edukacijska brošura za bolesnike neonkološke indikacije, verzija 1, 10
116. rivaroxaban Xarelto rizik od krvarenja Xarelto upute za propisivača, verzija 4
Kartica za bolesnika
117. roflumilast Daxas Off-label primjena, primjena kod bolesnika s kongestivnim zatajenjem srca, primjena kod bolesnika s oštećenjem jetre, smanjenje tjelesne težine, psihijatrijski poremećaji, infekcije, karcinom, trajna nepodnošljivost i povećana izloženost u određenim skupinama bolesnika, isotvremena primjena sa teofilinom Podaci za propisivače, verzija 3
Kartica za bolesnika, verzija 3
118. romiplostim Nplate Rizik od neispravnog doziranja, rekonstitucije i primjene lijeka Vodič za odabir pacijenata, verzija 2
Kalkulator za doziranje, verzija 2
Kontrolna lista za samoprimjenu lijeka Nplate, verzija 2
Vodič za pripremu i primjenu Nplate injekcija po koracima, verzija 2
Brzi vodič za primjenu lijeka Nplate kod kuće, verzija 2
Podložak za pripremu, verzija 2
Dnevnik samoprimjene, verzija 2
119. sodium oxybate Xyrem Depresija SŽS, respiratorna depresija, interakcija s alkoholom, zlouporaba lijeka Obrazac za kontrolu liječenja verzija 1
Obrazac za kontrolu liječenja kontrolni popis verzija 1
Kartica upozorenja za bolesnika verzija 1
Upute za bolesnike za primjenu lijeka verzija 1
Često postavljana pitanja o sigurnosti lijeka Xyrem verzija 1
120. tacrolimus Advagraf medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
121. tacrolimus Modigraf medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
122. tacrolimus Envarsus medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
123. tacrolimusum Takrolimus Belupo 0,5 mg tvrde kapsule medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
124. tacrolimusum Takrolimus Belupo 1 mg tvrde kapsule medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
125. tacrolimusum Tacni 0, 5 mg tvrde kapsule medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
126. tacrolimusum Tacni 1 mg tvrde kapsule medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
127. tacrolimusum Tacni 5 mg tvrde kapsule medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
128. tacrolimusum Prograf 0,5 mg tvrde kapsule medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
129. tacrolimusum Prograf 1 mg tvrde kapsule medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
130. tacrolimusum Prograf 5 mg tvrde kapsule medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
131. tacrolimusum Tacrocel 0,5 mg kapsule medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
132. tacrolimusum Tacrocel 1 mg kapsule medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
133. tacrolimusum Tacrocel 5 mg kapsule medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
134. tacrolimusum Direnil 0,5 mg tvrde kapsule medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
135. tacrolimusum Direnil 1 mg tvrde kapsule medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
136. tocilizumab RoActemra Infekcije kao posljedica pada imuniteta Brošura za zdravstvene radnike, verzija 3
Vodič za doziranje i primjenu, verzija 3
Knjižica za bolesnike, verzija 3
Kartica za bolesnike, verzija 3
137. ustekinumab Stelara Rizik od ozbiljnih infekcija, uključujući salmonelu, tuberkulozu i druge mikobakterijske infekcije, rizik od malignih bolesti, rizik od reakcija preosjetljivosti, uključujući alergiju na lateks prisutan u zaštitnoj kapici igle napunjene štrcaljke Brošura za zdravstvene radnike, verzija 2
Upute za korištenje za zdravstvene djelatnike, verzija 2
Poster s uputama za primjenu za zdravstvene radnike, verzija 2
Brošura za bolesnike, verzija 2
Upute za korištenje za bolesnike, verzija 2
Poster s uputama za primjenu za bolesnike, verzija 2
138. vedolizumab Entyvio Infekcije
Problemi živčanog sustava
Progresivna multifokalna leukoencefalopatija (PML).
Vodič za sigurnu primjenu lijeka Entyvio, verzija 1
Kartica s upozorenjima za bolesnike, verzija 1
139. zoledronic acid Zoledronic acid Teva Osteonekroza čeljusti Kartica za bolesnika verzija 1
140. zoledronic acid Zoledronic Acid Accord Osteonekroza čeljusti Kartica za bolesnika verzija 1
141. zoledronic acid monohydrate Zoledronic Acid Hospira Osteonekroza čeljusti Kartica za bolesnika verzija 1