Lijekovi

Diftavax, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv difterije sa smanjenim sadržajem antigena i tetanusa, adsorbirano

Naziv lijeka Diftavax, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv difterije sa smanjenim sadržajem antigena i tetanusa, adsorbirano
Broj odobrenja HR-H-126128199
Djelatna tvar toksoidi difterije i tetanusa adsorbirani na aluminijev hidroksid
Farmaceutski oblik suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki
Jačina 1 doza = 0,5 ml
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzije s pričvršćenom iglom, u kutiji  [HR-H-126128199-01]
Proizvođač Sanofi Pasteur, Lyon, Francuska
Sanofi-Aventis Zrt., Budimpešta, Mađarska
Nositelj odobrenja Sanofi Pasteur, 14 Espace Henry Vallee, Lyon, Francuska
Datum rješenja 19.07.2019.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/17-02/687
Urbroj 381-12-01/30-19-08
Sastav jedna doza od 0,5 ml sadrži:
Toksoid difterije*1 ne manje od 2 IU*2,
Toksoid tetanusa*1 ne manje od 20 IU*2
*1 Adsorbiran na aluminijev hidroksid, hidratizirani (0,6 mg Al3+)
*2 Kao donja granica pouzdanosti (p= 0,95)
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK J07AM51
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak