Lijekovi

Sinupret sirup

Naziv lijeka Sinupret sirup
Broj odobrenja HR-H-546526360
Djelatna tvar Gentianae radicis, Verbenae herbae, Rumicis herbae, Sambuci floris, Primulae floris cum calycibus extractum fluidum
Farmaceutski oblik sirup
Jačina 34,5 g ekstrakta/100 g sirupa
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 1 bočica s 50 ml sirupa i odmjernom čašicom, u kutiji  [HR-H-546526360-01]
1 boca sa 100 ml sirupa i odmjernom čašicom, u kutiji  [HR-H-546526360-02]
Proizvođač Bionorica SE, Neumarkt, Njemačka
Nositelj odobrenja Bionorica SE, Kerschensteinerstraße 11-15, Neumarkt, Njemačka
Datum rješenja 17.09.2018.
Rok rješenja 17.09.2023.
Klasa UP/I-530-09/16-01/138
Urbroj 381-12-01/30-18-14
Sastav 100 g (83,3 ml) Sinupret sirupa sadržava 34,5 g ekstrakta (kao tekući ekstrakt) (1 : 38,5) iz 0,9 g mješavine Gentiana lutea L., radix (korijen žutog srčanika), Verbena officinalis L., herba (sporišova zelen), Rumex crispus L./R. acetosa L./R. acetosella L./R. obtusifolius L./R. patientia L./R. thyrsiflorus Fingerh, herba (štaveljova zelen), Sambucus nigra L., flos (bazgov cvijet) i Primula veris L./P. elatior L., flos cum calycibus (jaglačev cvijet sa čaškom) (1:3:3:3:3)
Ekstrakcijsko otapalo: etanol 59 % V/V
Način izdavanja bez recepta
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu dopušteno
ATK R05X
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak