Lijekovi

Europska farmakopeja

Europska farmakopeja nastala je 1964. godine Konvencijom o izradi Europske farmakopeje pod okriljem Vijeća Europe. Objavljuje je Europsko ravnateljstvo za kakvoću lijekova i zdravstvenu skrb (European Directorate for the Quality of Medicines and HealthCare / EDQM) Vijeća Europe (Council of Europe) u Strasbourgu.

Republika Hrvatska je od 1994. godine potpisnica Konvencije i Protokola o izradi Europske farmakopeje čime je preuzeta obveza njene primjene u praksi. Kroz rad delegata u Komisiji Europske farmakopeje i stručnjaka u radnim tijelima sudjeluje u izradi Europske farmakopeje.

Intenzivan rad europskih stručnjaka rezultira objavom novog cjelovitog izdanja Europske farmakopeje svake tri godine, a svake godine objavljuju se još tri Dodatka s novim, ispravljenim i revidiranim tekstovima.

Mnogi zanimljivi podaci o Europskoj farmakopeji mogu se pronaći na internetskoj stranici www.edqm.eu.

Nacionalno farmakopejsko tijelo (NPA) čini jednu od grupa u mreži zainteresiranih strana čiji rad koordinira Komisija Europske farmakopeje. U Republici Hrvatskoj ulogu nacionalnog farmakopejskog tijela ima Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED).

Europska farmakopeja s dodacima izdaje se prema dolje navedenom planu izdavanja:

Izdanje, dodatak Izdavanje Stupanje na snagu
8.7 listopad 2015. 01.04.2016.
8.8 siječanj 2016. 01.07.2016.
9.0 srpanj 2016. 01.01.2017.
9.1 listopad 2016. 01.04.2017.
9.2 siječanj 2017. 01.07.2017.
9.3 srpanj 2017. 01.01.2018.
9.4 listopad 2017. 01.04.2018.
9.5 siječanj 2018. 01.07.2018.
9.6 srpanj 2018. 01.01.2019.
9.7 listopad 2018. 01.04.2019.
9.8 siječanj 2019. 01.07.2019.
10.0 srpanj 2019. 01.01.2020.

Europska farmakopeja dostupna je u tri oblika; kao knjiga, online (uključujući aplikacije za pametni telefon i tablet) te na USB prijenosnoj memoriji. Knjiga se objavljuje na službenim jezicima Europske farmakopeje - na engleskom i francuskom jeziku. Online i USB oblik su dvojezični i kumulativni (svaki Dodatak objedinjen je s osnovnim izdanjem u cjelovitu verziju).

Europska farmakopeja i njeni dodaci mogu se naručiti na:

EDQM & HealthCare Publications (European Pharmacopoeia)
7 allée Kastner
CS 30026
F-67081 Strasbourg Cedex 1
France
Tel: +33 (0)3 88 41 30 30
Fax: +33 (0)3 88 41 27 71
e-mail: via EDQM HelpDesk
http://www.edqm.eu (odabrati Visit the EDQM Store: https://store.edqm.eu/index.html)

Poredbene tvari i poredbeni spektri Europske farmakopeje naručuju se na:

EDQM & HealthCare
7 allée Kastner
CS 30026
F-67081 Strasbourg Cedex 1
France
Tel: +33 (0)3 88 41 30 30
Fax: +33 (0)3 88 41 27 71
e-mail: via EDQM HelpDesk
http://www.edqm.eu/en/EDQM-Products-Reference-standards-order-form-697.html

Na internetskoj stranici EDQM-a također je moguće provjeriti certifikat ljekovite tvari o sukladnosti s monografijom Europske farmakopeje (CEP).

Na internetskoj stranici EDQM-a, nakon prethodne registracije, moguće će pristupiti bazi Normiranih izraza. Za pitanja vezana uz Normirane izraze molimo da kontaktirate Gorana Benkovića (goran.benkovic@halmed.hr).

Na vrh stranice