Novosti i edukacije

Obavijest o nepreciznosti reagensa za glukozu OSR6140 i OSR6x21

30.03.2006.

Tvrtka Olympus d.o.o. obavijestila je Agenciju za lijekove i medicinske proizvode da u rijetkim slučajevima, kod pacijenata sa gamapatijama, posebno kod Waldenström makroglobulinemije, rezultati testa za glukozu mogu biti nepouzdani.

Olympus je nakon istraživanja zaključio da do netočnosti u rezultatima testa dolazi zbog interferencije paraproteina. Prepostavlja se da dolazi do taloženja paraproteina kada se uzorak doda reagensu što za posljedicu ima abnormalne vrijednosti u reakcijskom profilu. Ovaj fenomen se dešava rijetko, ali kao mjera predostrožnosti, rezultate testa za glukozu kod gore navedenih pacijenata, treba intepretirati s oprezom. Navedeno će biti uneseno u upute za rad s reagensima i to u dio koji se odnosi na moguće interferencije.

Povratak