Novosti i edukacije

Sigurnost primjene lijeka Aricept (donepezil) u liječenju bolesnika s demencijom Alzheimerovog tipa

23.03.2006.

Donepezil hidroklorid je selektivni reverzibilni inhibitor acetilkolinesteraze koji je u prometu u više od 80 zemalja širom svijeta u indikaciji simptomatske terapije blage do srednje teške demencije Alzheimerovog tipa. Lijek je došao na tržište 1996. godine.

U više od 80 kliničkih i postmarketinških studija koje su do sada provedene , uključujući i populaciju koja boluje od vaskularne demencije, nije bilo naznaka povećane smrtnosti pacijenata koji su uzimale lijek u odnosu prema kontrolnoj skupini.

Zabrinutost je nastala kada je u multicentričnoj studiji E2020-A001-319 koja se provodila u 9 zemalja u bolesnika s vaskularnom demencijom nađena neproporcionalna smrtnost u grupi bolesnika koji su dobivali donepezil u odnosu na grupu koja je primala placebo (1,7% vs. 0). Ova studija se nije provodila u Republici Hrvatskoj.

Analizom pojedinačnih smrtnih ishoda bolesnika s vaskularnom demencijom koji su dobivali ispitivani lijek pokazano je da smrt bolesnika nije povezana s donepezilom. U ovom trenutku nema indikacije za promjenu sigurnosnog profila lijeka.

Aricept u dozi od 5 ili 10 mg (tablete) u Republiku Hrvatsku može se interventno uvesti na pojedinačni recept bolesnika (na ime pacijenta) koji može propisati specijalist neurolog i psihijatar i to samo u indikaciji liječenja blagog i srednje teškog oblika demencije Alzheimerovog tipa.

Povratak