Novosti i edukacije

II. savjetovanje farmaceuta na temu

09.05.2007.

Od 10. do 12. svibnja u Varaždinskim toplicama će se održavati Drugo savjetovanje farmaceuta s temom "Farmaceutska struka u hrvatskom zdravstvu" u organizaciji Udruženja farmaceuta Varaždinsko-međimurske regije i Udruženja farmaceuta Podravsko-bilogorske regije Hrvatskog farmaceutskog društva. Djelatnici Agencije za lijekove i medicinske proizvode sudjelovat će na savjetovanju te sudionike upoznati s temama:

  • Registracija i provjera kakvoće lijekova
  • Hrvatska farmakopeja
  • Medicinski proizvodi - opskrba i sigurna primjena.
Povratak