Novosti i edukacije

Pismo liječnicima

21.03.2007.

GlaxoSmithKline d.o.o. je u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode 16. ožujka 2007. uputio pismo liječnicima propisivačima lijeka Integrilin (eptifibatid).

Pismima se liječnike želi upoznati s novim podacima o sigurnosti primjene djelatne tvari eptifibatid, prikupljenih tijekom farmakokinetičkog ispitivanja u bolesnika s oštećenjem bubrega. Podaci iz ispitivanja su pokazali da je izlučivanje eptifibatida u tih bolesnika bilo smanjeno za otprilike 50%, a razine u plazmi otprilike udvostručene, u usporedbi s bolesnicima s normalnom ili blago oštećenom funkcijom bubrega.

Temeljem novih saznanja dane su sljedeće preporuke vezane uz način primjene i doziranje:

  • U bolesnika s umjerenim oštećenjem bubrega (klirens kreatinina >= 30 i < 50 ml/min), nakon primjene intravenskog bolusa s 180 µg/kg eptifibatida liječenje se nastavlja kontinuiranom infuzijom s 1,0 µg/kg/min eptifibatida za vrijeme trajanja liječenja.

Liječnike se želi podsjetiti na sljedeće: Eptifibatid ostaje kontraindiciran u bolesnika s teškim oštećenjem bubrega (klirens kreatinina < 30 ml/min) ili u bolesnika koji su na bubrežnoj dijalizi.

Pismo liječnicima "Doziranje Integrilina (eptifibatid) u bolesnika s umjerenim oštećenjem bubrega"

Povratak