Novosti i edukacije

Tamiflu (oseltamivir) i psihijatrijske nuspojave

12.03.2007.

Tamiflu (oseltamivir) je protuvirusni lijek koji je u Republici Hrvatskoj odobren za liječenje gripe u odraslih i djece od jedne godine ili starije, te za prevenciju gripe u odraslih i adolescenata u dobi od 13 godina ili starijih.

U Europskoj Uniji lijek je odobren centraliziranim postupkom od strane Europske agencije za lijekove (EMEA) koja je krajem 2005. godine, kao dio kontinuiranog nadzora nad sigurnom primjenom lijeka, obavila ocjenu psihijatrijskih nuspojava poput halucinacija i abnormalnog ponašanja pri primjeni lijeka.

Na temelju dostupnih podataka zaključeno je da se ne može utvrditi postojanje uzročno-posljedične veze između primjene lijeka i psihijatrijskih poremećaja. Dodatno je naglašeno da je ocjena povezanosti psihijatrijskih događaja i liječenja Tamiflu-om otežana iz razloga što se u gripi često istovremeno uzimaju drugi lijekovi, a bolesnici, posebno djeca i stariji, u stanjima visoke tjelesne temperature mogu pokazivati psihijatrijske simptome.

FDA (Food and Drug Administration, USA) je krajem 2006. izvršila ocjenu psihijatrijskih nuspojava na Tamiflu, od koji je 95% slučajeva bilo prijavljeno u Japanu. S obzirom na mali broj psihijatrijskih nuspojava uočenih u SAD-u i Europi, moguće je da uzrok velikog broja prijava iz Japana leži u velikom broju pacijenata liječenih Tamiflu-om, isto kao i u genetskim razlikama. Bez obzira na nemogućnost uspostavljanja uzročno-posljedične veze između primjene Tamiflu-a i pojave neuropsihijatrijskih nuspojava, FDA je, za razliku od Europske agencije za lijekove, odlučio uvesti odgovarajuća upozorenja u informacije o lijeku.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske kontinuirano prati podatke o sigurnosti lijekova koji su u prometu, te će u trenutku kada će podaci o predmetnim nuspojavama biti relevantni za Republiku Hrvatsku, pravovremeno zatražiti izmjene u informacijama o lijeku.

Povratak