Novosti i edukacije

Obavijest o početku poslovanja pisarnice HALMED-a na dvije lokacije

14.08.2012.

Obavještavaju se svi podnositelji zahtjeva da pisarnica Agencije za lijekove i medicinske proizvode od dana 16. kolovoza 2012. godine posluje na dvije lokacije.

Radno vrijeme pisarnice na dosadašnjoj adresi Ksaverska cesta 4 je od 8.00 do 15.30 sati.

Na navedenu adresu dostavljaju se uzorci, dokumentacija za medicinske proizvode, dokumentacija za Središnje etičko povjerenstvo te sva ostala dokumentacija osim dokumentacije za lijekove (odobrenja, izmjene i obnove odobrenja) i farmakovigilanciju. Za zaprimanje više od osam predmeta potrebna je najava podnositelja zahtjeva na telefon 01/4884 162 i 01/4884 165 i 01/4884 106.

Radno vrijeme pisarnice na novoj adresi Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9 (poslovna zgrada Sky Office) je od 8.00 do 15.30 sati.

Na navedenu adresu dostavlja se dokumentacija za lijekove (odobrenja, izmjene i obnove odobrenja) i sva dokumentacija za farmakovigilanciju, uključujući i onu vezanu uz prijave nuspojava koje se odnose na odobrena klinička ispitivanja (SUSAR, DSUR). Za zaprimanje više od osam predmeta potrebna je najava podnositelja zahtjeva na telefon 01/4884 163 i 01/4884 166.

Sva pošta dostavlja se na adresu Ksaverska cesta 4, 10 000 Zagreb.

Povratak