Novosti i edukacije

Objavljene upute o postupku izrade i distribucije Pisma zdravstvenim radnicima (DHPC)

20.03.2018.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) ovim putem obavještava nositelje odobrenja za stavljanje lijekova u promet da su objavljene upute prema kojima je potrebno postupati vezano uz izradu i distribuciju Pisma zdravstvenim radnicima (DHPC). Prilikom izrade Pisma nositelji odobrenja trebaju primjenjivati predložak odobren od strane HALMED-a koji je dostupan na internetskim stranicama HALMED-a, u dijelu Farmakovigilancija/Obavijesti za Nositelje odobrenja za stavljanje lijeka u promet/Upute za nositelje odobrenja vezano uz Pisma zdravstvenim radnicima (DHPC).

Također, obavještavamo nositelje odobrenja da je otvorena nova adresa elektroničke pošte DHPC@halmed.hr putem koje će se ubuduće dostavljati dokumentacija i odvijati komunikacija vezana uz Pisama zdravstvenim radnicima.

Više informacija dostupno je ovdje.

Povratak