Novosti i edukacije

Redizajniran portal HALMED-a

12.11.2015.

Novi vizualni identitet, preglednije i intuitivnije korisničko sučelje, pristup prilagođen različitim interesnim skupinama, unaprjeđene funkcionalnosti i bolja organizacija još većeg broja informacija

Danas je u rad pušten redizajnirani portal Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED). Time je velik broj korisnih informacija iz djelokruga rada HALMED-a postao dostupan na još pristupačniji način, pri čemu su u obzir uzete potrebe i zahtjevi pacijenata, zdravstvenih radnika, predstavnika industrije te drugih interesnih skupina HALMED-a. U sklopu redizajna portala određen je novi vizualni identitet HALMED-a, razvijeno je preglednije i intuitivnije korisničko sučelje, omogućen prilagođeni pristup različitim interesnim skupinama HALMED-a te su poboljšane funkcionalnosti portala i organizacija velikog broja informacija iz djelokruga rada HALMED-a. Uz postojeće sadržaje, portal je dobio i niz novih korisnih sadržaja, prvenstveno iz područja praćenja sigurnosti primjene lijekova.

Nakon punih 12 godina HALMED-ove aktivne brige za zaštitu i promicanje javnog zdravlja u Republici Hrvatskoj, cilj redizajna portala bio je još više približiti i otvoriti HALMED pacijentima i svim ostalim interesnim skupinama.

"Iako je HALMED ocijenjen jednom od najboljih agencija za lijekove u Europskoj uniji, kontinuirano se trudimo biti još bolji te unaprjeđivati sigurnost i informiranost naših pacijenata, kao i omogućiti njihovo što aktivnije uključivanje u praćenje sigurnosti primjene lijekova i medicinskih proizvoda", naglasila je ravnateljica HALMED-a doc. dr. sc. Viola Macolić Šarinić, dr. med., spec. povodom pokretanja portala.

Redizajnom portala poboljšane su postojeće te omogućene nove funkcionalnosti i sadržaji:

  • Novim dizajnom najvažniji su sadržaji i alati smješteni na početnu stranicu.
  • Također, redizajnom je omogućeno korisnicima da uz samo jedan klik s naslovnice dođu do što većeg broja informacija.
  • Pristup sadržajima prilagođen je trima ključnim interesnim skupinama: pacijentima i javnosti, zdravstvenim radnicima te predstavnicima industrije.
  • Više od 4.800 lijekova odobrenih za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj dostupno je u bazi lijekova HALMED-a. Za svaki od njih moguće je preuzeti uputu o lijeku i sažetak opisa svojstava lijeka koji sadrže važne informacije za njihovu primjenu.
  • Pomoću portala korisnici mogu provjeriti informacije o dostupnosti lijekova u prometu u Republici Hrvatskoj.
  • Pacijenti i zdravstveni radnici, ali i svi ostali korisnici, mogu izravno HALMED-u prijaviti svaku sumnju na nuspojavu lijeka uz pomoć lako dostupnih obrazaca ili jednostavne on-line aplikacije.
  • Putem portala moguće je na jednostavan način prijaviti i svaku sumnju u neispravnost lijeka ili medicinskog proizvoda ili sumnju u krivotvorinu.
  • Na portalu je dostupan niz različitih publikacija koje HALMED redovito objavljuje, kao što su godišnja izvješća o prijavama sumnji na nuspojave lijekova te godišnja i višegodišnja izvješća o potrošnji lijekova.
  • Prijavom na newsletter ili RSS kanale korisnici mogu redovito primati sve novosti iz područja lijekova i medicinskih proizvoda koje se svakodnevno objavljuju na portalu.

Izravan i prilagođen pristup informacijama

Portalu HALMED-a moguće je pristupiti na tri različita načina, prilagođena svakoj od tri glavne interesne skupine HALMED-a: pacijentima i javnosti, zdravstvenim radnicima te predstavnicima industrije. Sadržaji koji su osobito relevantni za svaku pojedinu interesnu skupinu uz pomoć prilagođenog pristupa posebno su istaknuti i brže dostupni.

Jednako tako, cjelokupnom sadržajnom koncepcijom portala osiguran je još izravniji pristup najčešće pretraživanim sadržajima iz djelokruga rada HALMED-a. Na taj način korisnici uz jedan klik mogu pristupiti bazama lijekova, medicinskih proizvoda i dozvola za promet i proizvodnju, kao i informacijama o dostupnosti lijekova u prometu te obrascima za prijavu sumnji na nuspojave, štetne događaje i neispravnosti u kakvoći, ali i velikom broju informativnih tekstova o lijekovima i medicinskim proizvodima.

Pacijenti u središtu

Olakšanim pristupom još većem broju informacija iz područja lijekova i medicinskih proizvoda, pacijenti se mogu još aktivnije uključiti u praćenje sigurnosti lijekova i medicinskih proizvoda. Za svaki lijek odobren za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj, pacijenti u bazi lijekova HALMED-a mogu pronaći uputu o lijeku, koja sadrži sve informacije nužne za njegovu pravilnu i sigurnu primjenu, te provjeriti informacije o njegovoj dostupnosti u prometu u RH. Jednako tako, pacijentima su lako dostupne upute za prijavljivanje sumnji na nuspojave, kao i on-line aplikacija za prijavu sumnji na nuspojave lijekova. Također, putem portala HALMED-a pacijenti mogu pristupiti europskoj i svjetskoj bazi sumnji na nuspojave, ali i pratiti sve novosti o sigurnosti primjene lijekova i medicinskih proizvoda.

Redizajn portala HALMED-a proveden je u svrhu što transparentnijeg, sveobuhvatnijeg i ažurnijeg informiranja stručne i šire javnosti, u skladu s komunikacijskom strategijom HALMED-a, koja uključuje kontinuirani razvoj komunikacijskih kanala i podizanje kvalitete informiranja.

Kako bismo zajedno nastavili s unaprjeđivanjem funkcionalnosti portala te dostupnosti informacija iz područja lijekova i medicinskih proizvoda, pozivamo sve korisnike portala da nam sve svoje komentare i sugestije, kao i pitanja i nedoumice, dostave na adresu elektroničke pošte portal@halmed.hr.

Na vrh stranicePovratak