Novosti i edukacije

Održan 6. Hrvatski kongres farmacije s međunarodnim sudjelovanjem

U Dubrovniku je od 4. do 7. travnja 2019. godine održan 6. Hrvatski kongres farmacije s međunarodnim sudjelovanjem. Kongres je organiziralo Hrvatsko farmaceutsko društvo u suradnji s Farmaceutsko-biokemijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske te Ministarstva zdravstva i Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Na kongresu, koji se održao pod motom "Novo doba farmacije - spremni na izazove", aktivno su sudjelovali predstavnici HALMED-a na čelu s ravnateljem HALMED-a, prof. Sinišom Tomićem.

Tijekom četverodnevnog kongresa, znanstvenim i stručnim programom obuhvaćena su predavanja stranih i domaćih stručnjaka te brojna posterska izlaganja, kojima su prikazana nova dostignuća u farmaceutskim znanostima, primjena suvremenih IT tehnologija, kao i razvoj ljekarničkih kompetencija i prakse. Posebna pozornost usmjerena je prema usklađivanju farmaceutske izobrazbe i regulative te ljekarništva s praksom u Europskoj uniji.

U sklopu sekcije "Regulativa lijekova pred novim izazovima" predavanja su održali stručnjaci iz HALMED-a te stručnjaci iz regulatornih tijela za lijekove drugih država članica u Europskoj uniji. Predmetnim predavanjima obuhvaćene su teme s područja lijekova, kao što su optimizacija regulatornih postupaka na razini Europske unije, regulativa bezreceptnih lijekova, odobravanje biosličnih lijekova, Hrvatska farmakopeja, navođenje podataka iz dokumentacije o kakvoći lijeka u informacijama o lijeku, nacrt pakiranja, naziv lijeka te upravljanje rizicima primjene lijekova. Uz navedena predavanja predstavnici HALMED-a sudjelovali su na kongresu i s 15 posterskih izlaganja te u provođenju radionice posvećenoj farmakogenomici.

Kongresu je prisustvovalo više od 900 sudionika - predstavnika državnih institucija, međunarodnih strukovnih organizacija, farmaceutskih i srodnih fakulteta, farmaceutske industrije te brojnih stručnjaka iz farmacije i farmaciji srodnih struka iz 18 zemalja.

Povratak