O HALMED-u

Raspored sjednica

  • Dnevni red 102. sjednice Upravnog vijeća Agencije, 27. studenog 2017. godine (.pdf)
  • Dnevni red 101. sjednice Upravnog vijeća Agencije, 3. listopada 2017. godine (.pdf)
  • Dnevni red 100. sjednice Upravnog vijeća Agencije, 25. srpnja 2017. godine (.pdf)
  • Dnevni red 99. sjednice Upravnog vijeća Agencije, 5. lipnja 2017. godine (.pdf)
  • Dnevni red 98. sjednice Upravnog vijeća Agencije, 3. travnja 2017. godine (.pdf)
  • Dnevni red 97. sjednice Upravnog vijeća Agencije, 14. veljače 2017. godine (.pdf)