O HALMED-u

Trenutačno otvoreni natječaji za radna mjesta

Na portalu MojPosao.net dana 7. kolovoza 2019. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Glavni/a koordinator/ica za informiranje u farmakovigilanciji u Odsjeku za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva ili prirodnih i biotehničkih znanosti,
 • radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina,
 • organizacijske sposobnosti,
 • komunikacijske vještine i vještine u međuljudskim odnosima,
 • znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

Opis poslova:

 • poslovi informiranja iz područja farmakovigilancije kroz izradu i koordinaciju izrade obavijesti i novosti za internetsku stranicu HALMED-a u dijelu Farmakovigilancija,
 • poslovi informiranja i edukacije o sigurnosnim pitanjima za lijekove te razvoj i održavanje HALMED-ovog e-edukacijskog modula,
 • pružanje informacija javnosti iz područja farmakovigilancije,
 • razvoj suradnje s relevantnim strukovnim i drugim organizacijama unutar i izvan Republike Hrvatske.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • presliku diplome najviše završene škole,
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci,
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica),
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 22. kolovoza 2019. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto glavni/a koordinator/ica za informiranje u farmakovigilanciji".


Na portalu MojPosao.net dana 10. lipnja 2019. godine objavljeni su natječaji za sljedeća radna mjesta:

Viši/a stručni/a suradnik/ica za informatičke poslove II stupnja u Odsjeku za informatičke poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij informatike,
 • 5 godina radnog iskustva u struci,
 • znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu,
 • komunikacijske vještine i vještine u međuljudskim odnosima.

Opis poslova:

 • samostalno vođenje poslova nadzora nad ispravnim radom aplikacija,
 • zaprimanje i analiza zahtjeva za nadogradnjama aplikacija te samostalno vođenje projekata nadogradnja,
 • pisanje korisničkih specifikacija,
 • umrežavanja u međunarodne informatičke sustave u području lijekova i medicinskih proizvoda.

Stručni/a suradnik/ica za informatičke poslove u Odsjeku za informatičke poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij informatike,
 • znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu,
 • komunikacijske vještine i vještine u međuljudskim odnosima.

Opis poslova:

 • nadzor nad ispravnim radom aplikacija,
 • zaprimanje i analizu zahtjeva za izmjenama i nadogradnjama,
 • pisanje korisničkih specifikacija u suradnji s vlasnicima procesa te priprema dokumentacije za nabavu,
 • vođenje projekata nadogradnje u suradnji s višim stručnim suradnikom te komunikaciju s vanjskim izvođačima.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • presliku diplome najviše završene škole,
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci,
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica),
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 24. lipnja 2019. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto ________________".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radna mjesta viši/a stručni/a suradnik/ica za informatičke poslove II stupnja i stručni/a suradnik/ica za informatičke poslove u Odsjeku za informatičke poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove dostupni su ovdje.

Na vrh stranice