O HALMED-u

Rezultati natječaja

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 30. rujna 2019. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto višeg/e stručnog/e savjetnika/ice-specijalista I za ocjenu dokumentacije o kakvoći lijeka u Odsjeku za ocjenu kakvoće lijekova u Odjelu za odobravanje lijekova. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Ružica Tolić, mag.pharm.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) donijela je Odluku o poništenju natječaja kojeg je objavila na portalu MojPosao.net 7. studenog 2019. godine, za radno mjesto višeg stručnog suradnika-specijalista za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odsjeku za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 7. kolovoza 2019. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto glavnog/e koordinatora/ice za informiranje u farmakovigilanciji u Odsjeku za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Iva Kuliš, mag.pharm., univ.spec.oec.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 10. lipnja 2019. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za informatičke poslove u Odsjeku za informatičke poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabran kandidat Andrej Ignjatić, mag. ing. traff.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) donijela je Odluku o poništenju natječaja kojeg je objavila na portalu MojPosao.net 10. lipnja 2019. godine, za radno mjesto višeg stručnog suradnika za informatičke poslove II stupnja u Odsjeku za informatičke poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 20. svibnja 2019. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto višeg stručnog suradnika za biostatistiku u Uredu za znanstveni savjet u Ravnateljstvu. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Marija Pekas, mag. math.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 14. svibnja 2019. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto višeg stručnog savjetnika za ocjenu nekliničke i kliničke dokumentacije lijeka u Odsjeku za ocjenu sigurnosti i djelotvornosti lijekova u Odjelu za odobravanje lijekova. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Ana Dugonjić Okroša, mr. pharm., univ. mag. pharm.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) donijela je Odluku o poništenju natječaja kojeg je objavila na portalu MojPosao.net 3. lipnja 2019. godine, za radno mjesto glavnog koordinatora za informiranje u farmakovigilanciji u Odsjeku za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 25. ožujka 2019. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto višeg stručnog savjetnika za ocjenu nekliničke i kliničke dokumentacije lijeka u Odsjeku za ocjenu sigurnosti i djelotvornosti lijekova u Odjelu za odobravanje lijekova. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Lidija Prka, dr. med., spec.

Na vrh stranice