O HALMED-u

Rezultati natječaja

Poništenje natječaja

Na temelju članka 27. Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode, ravnatelj Agencije donosi odluku o poništenju natječaja za zasnivanje radnog odnosa objavljenog u Narodnim novinama broj 114/17. od 22. studenoga 2017. godine za radno mjesto "viši/a računovodstveni/a referent/ica u Odsjeku za ekonomske u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog dugotrajnog bolovanja, probni rad 90 dana.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 28. srpnja 2017. godine u Narodnim novinama, br. 74/2017. te na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za ocjenu nekliničke i kliničke dokumentacije lijeka u Odsjeku za ocjenu sigurnosti i djelotvornosti lijekova u Odjelu za odobravanje lijekova. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto su odabrane kandidatkinje Natalia Justić, mag.biotech. in med., i Ines Primorac, mag.pharm.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 6. rujna 2017. godine u Narodnim novinama, br. 89/2017. te na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto inspektora/ice dobre proizvođačke prakse u Inspektoratu u Ravnateljstvu Agencije za lijekove i medicinske proizvode. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja dr.sc. Suzana Jukić, dipl.ing.preh.teh.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto računovodstvenog referenta I stupnja u Odsjeku za ekonomske poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Željka Dujmović.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavila natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za odnose s javnošću i informiranje u Uredu za odnose s javnošću u Ravnateljstvu. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabran kandidat Marko Mrkobrad, mag. pol.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 26. svibnja 2017. godine u Narodnim novinama, br. 50/2017. te na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za ocjenu dokumentacije o kakvoći lijeka u Odsjeku za ocjenu kakvoće lijekova u Odjelu za odobravanje lijekova. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Ana-Marija Buntić, dr. med.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 14. lipnja 2017. godine u Narodnim novinama, br. 57/2017. te na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto referenta nabave III stupnja u Odsjeku za ekonomske poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Ana Belčić.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 12. svibnja 2017. godine u Narodnim novinama, br. 46/2017. te na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto višeg/e stručnog/e suradnika/ice-specijaliste/ice za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odsjeku farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Jelena Smoljanović Resanović, mr. pharm.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 17. svibnja 2017. godine u Narodnim novinama, br. 47/2017. te na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto više/g stručne/og suradnice/ka za ocjenu dokumentacije o kakvoći lijeka u Odsjeku za ocjenu kakvoće lijekova u Odjelu za odobravanje lijekova. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabran kandidat dr. sc. Tihomir Pospišil, dipl. kem. ing.


U Narodnim novinama broj 59/17., dana 21. lipnja 2017. godine objavljena je Odluka o djelomičnom poništenju natječaja za zasnivanje radnog odnosa objavljenog u Narodnim novinama broj 47 od 17. svibnja 2017. godine, za radno mjesto objavljeno pod točkom 2. "stručni/a suradnik/ica za odnose s javnošću i informiranje u Uredu za odnose s javnošću u Ravnateljstvu - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka zaposlenice s rodiljnog/roditeljskog dopusta, probni rad 90 dana".

Na vrh stranice