O HALMED-u

Popis članova

Povjerenstvo djeluje u stalnom i proširenom sazivu. Stalni saziv Povjerenstva čine predsjednik Povjerenstva i članovi stalnog saziva - zaposlenici Agencije i imenovani stalni vanjski suradnici. Prošireni saziv Povjerenstva čine članovi stalnog saziva te dodatno imenovani vanjski suradnici.

Predsjednica Povjerenstva za sigurnost primjene lijekova:

dr. sc. Nikica Mirošević Skvrce, mr. pharm.

Članovi stalnog saziva Povjerenstva za sigurnost primjene lijekova - zaposlenici Agencije i imenovani stalni vanjski suradnici:

 1. Adriana Andrić, dr. med., univ. mag. sanit. publ.
 2. mr. sc. Marina Dimov Di Giusti, dr. med.
 3. Jasminka Tadin, dipl. novinar
 4. Vesna Osrečki, dr. med. spec. transfuziolog
 5. Katarina Gvozdanović, dipl. ing. med. biokem.
 6. Željana Margan Koletić, mag. pharm.
 7. Marina Lesičar, mag. pharm.
 8. Darija Kolarić, mag. pharm.
 9. Katarina Vučić, dr. med., univ.mag.med.
 10. Maja Tabak Slošić, mr. pharm.
 11. Selma Arapović Džakula, dr. med., spec. klinički farmakolog
 12. Danica Juričić Nahal, dr. med., spec. klinički farmakolog
 13. Nikolina Torti, dr. med. vet.
 14. doc.dr.sc. Nadira Duraković, dr. med., spec. internist hematolog
 15. Marko Barešić, dr. med., spec. internist - reumatolog
 16. prim. Arnes Rešić, dr. med., spec. pedijatar
 17. prof. dr. sc. Davor Puljević, spec. internist - kardiolog
 18. dr. sc. Nives Gojo Tomić, dr. med., spec. klinički farmakolog
 19. dr. sc. Miroslav Hanževački, dr. med., spec. obiteljske medicine
 20. Dragan Soldo, dr. spec. obiteljske medicine
 21. Izv. prof. dr. sc. Vesna Bačić Vrca, mag. pharm., spec. kliničke farmacije
 22. Marko Skelin, mr. pharm., spec. kliničke farmacije

Članovi proširenog saziva Povjerenstva za sigurnost primjene lijekova - dodatno imenovani vanjski suradnici:

 1. Ivica Belina, prof. edukac. rehab., predstavnik pacijenta
 2. prim. mr. sc. Ljiljana Betica Radić, dr. med., spec. infektolog i infektolog pedijatar
 3. prof. dr. sc. Nada Božina, dr. med.
 4. Daniel Ferlin, dr. med., spec. obiteljske medicine
 5. Renata Gutt Nuk, dr. med., spec. internist - hematolog
 6. doc.dr.sc. Aleksandar Knežević, dr. med., spec. internist - kardiolog, klinički farmakolog
 7. Tomislav Kremer, dr. med., spec. internist
 8. Jelena Leventić Bagatin, dr. med., spec. internist
 9. prof. prim. dr.sc. Neven Ljubičić, dr.med., spec. internist - gastroenterolog
 10. Sandra Ljubičić, dr. med.
 11. prim. dr. sc. Zoran Manojlović, dr. med., spec. klinički farmakolog
 12. prof. dr. sc. Vlatko Pejša, dr. med., spec. internist - hematolog
 13. doc. dr. sc. Iveta Marćep, dr. med., spec. internist klinički farmakolog
 14. dr. sc. Irena Tabain, dr. med., spec. klinički mikrobiolog
 15. prof. dr. sc. Vera Vlahović Palčevski, dr. med., spec. klinički farmakolog
 16. Tanja Živković Mikulčić, dr. med., spec. transfuziolog
 17. mr. sc. Rajka Turk, mag. pharm.
 18. doc. dr. sc. Petra Turčić, mag. pharm.
 19. Ana Soldo, mag.pharm.
 20. Tihana Govorčinović, mag. pharm., MSc.
 21. doc. dr. sc. Suzana Mimica, dr. med., spec. klinički farmakolog
 22. izv. prof. dr. sc. Milena Jadrijević-Mladar-Takač
 23. doc. dr. sc. Matea Radačić Aumiler, dr. med., spec. klinički farmakolog
 24. dr. sc. Ivana Mikačić, dr. med., spec. internist i klinički farmakolog
 25. Željka Babić, mag. pharm.
 26. Bogdan Bošnjak, dr.med.
 27. doc.dr.sc. Gordana Pelčić, dr.med., spec. pedijatar

Zamjene članova stalnog saziva Povjerenstva za sigurnost primjene lijekova - zaposlenici Agencije:

 1. Darko Krnić, dr. med.
 2. Morana Pavičić, mag. pharm.
 3. Maja Bašić, mag. pol.
 4. Jadranka Milić, mr. pharm.
 5. Jelena Smoljanović Resanović, mr. pharm.
 6. Barbara Kovačić, mag. biotech. in med.
 7. Sanja Prpić, mag. pharm.
 8. Marina Flamaceta, dipl. kem. ing.
 9. dr. sc. Nenad Medić, dipl. ing. biol.
 10. Kristina Andrić, mag. pharm.
Na vrh stranice