Promet, proizvodnja i inspekcija

Godišnji izračun cijene lijeka

HALMED provodi postupak godišnjeg izračuna najviših dozvoljenih cijena lijekova na veliko za sva pakiranja lijekova na recept koja se na dan početka godišnjeg izračuna nalaze u prometu u Republici Hrvatskoj. Obavijest o danu početka godišnjeg izračuna najviših dozvoljenih cijena lijekova na veliko objavljuje se na internetskim stranicama HALMED-a.

U postupku godišnjeg izračuna koriste se izvori propisani Pravilnikom važeći na dan 1. siječnja tekuće godine u kojoj se provodi izračun i srednji tečaj kune prema tečajnoj listi Hrvatske narodne banke na dan 1. siječnja tekuće godine.

Za lijekove kojima se ne može odrediti prosječna usporedna cijena na veliko, a važeća najviša dozvoljena cijena lijeka na veliko ne postoji, nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet odnosno veleprodaja s odobrenjem za paralelni uvoz/promet lijeka mora dostaviti HALMED-u podatke i dokumente potrebne za određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko na temelju cijena na veliko predmetnog lijeka u najmanje tri države članice Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora. U slučaju da cijena lijeka na veliko nije dostupna za najmanje tri države članice Europske unije ili Europskoga gospodarskog prostora potrebno je HALMED-u dostaviti obrazloženi prijedlog cijene lijeka utemeljene na proizvođačkoj cijeni lijeka. Podatke i dokumente potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana početka godišnjeg izračuna.

Ako je najviša dozvoljena cijena lijeka na veliko iznad razine najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko izračunate tijekom postupka godišnjeg izračuna, navedena cijena se snižava na razinu najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko izračunate tijekom postupka godišnjeg izračuna.

Ako je najviša dozvoljena cijena lijeka na veliko na razini ili ispod razine najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko izračunate tijekom postupka godišnjeg izračuna, navedena cijena se ne mijenja.

HALMED o izračunatom iznosu najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko obavještava nositelje odobrenja za stavljanje lijeka u promet odnosno veleprodaje s odobrenjem za paralelni uvoz/promet lijeka u roku od 40 dana od dana početka godišnjeg izračuna.

U slučaju da smatra da cijena lijeka nije izračunata sukladno odredbama Pravilnika, nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet odnosno veleprodaja s odobrenjem za paralelni uvoz/promet lijeka može u roku od 15 dana od dana obavijesti o izračunu najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko zatražiti usklađivanje tako izračunate cijene lijeka upućivanjem Prijedloga za usklađivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko HALMED-u.

Ako nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet odnosno veleprodaja s odobrenjem za paralelni uvoz/promet lijeka ne zatraži usklađivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko, smatra se da je suglasan/na s cijenom koju je HALMED odredio u postupku godišnjeg izračuna.

Ako se u postupku usklađivanja cijene lijeka ne postigne suglasnost HALMED-a i nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet odnosno veleprodaje s odobrenjem za paralelni uvoz/promet lijeka, HALMED će donijeti rješenje sukladno članku 189. Zakona o lijekovima.

Postupak godišnjeg izračuna najviših dozvoljenih cijena lijekova na veliko traje najviše 100 dana i završava objavom cijena na internetskim stranicama HALMED-a.

Najviša dozvoljena cijena lijeka na veliko određena u postupku godišnjeg izračuna počinje važiti šezdesetog dana od dana objave cijene na internetskim stranicama HALMED-a.

Do sada završeni godišnji izračuni dostupni su u tablici u nastavku.

Godišnji izračun Godišnji izračun u PDF obliku Godišnji izračun u xlsx obliku Datum završetka izračuna Primjenjuje se od
Godišnji izračun za 2019. godinu preuzmi ovdje preuzmi ovdje 23. srpnja 2019. godine 23. rujna 2019. godine
Na vrh stranice